Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Synpunkter och klagomål gällande certifiering

Om du har synpunkter på hur vi arbetar är du välkommen att skicka dem till oss. Vi uppskattar alla synpunkter som kan hjälpa oss att förbättra vårt arbete.

Alla intressenter kan lämna in synpunkter. Det gäller oavsett om du är kund till oss eller har annat intresse av vårt arbete. Vi hanterar era synpunkter som kundsynpunkt, klagomål eller överklagande beroende på vad det gäller. När du vill ompröva ett beslut om certifiering, verifiering eller validering är det ett överklagande. Ett överklagande ska inkomma inom tre veckor efter beslut om certifiering, verifiering eller validering. Det är även ett överklagande om du inte är nöjd med ett tidigare beslut i ett klagomålsärende. Om synpunkterna även berör andra delar av RISE, kommer dessa delar att involveras i handläggningen av ärendet.

Process

För att hantera dina synpunkter behöver vi följande information:

  • fullständigt namn
  • kontaktinformation såsom adress, e-postadress och telefonnummer
  • vilket uppdrag eller tjänst det handlar om
  • anledningen till kundsynpunkten/klagomålet/överklagandet

Skicka ovanstående till certifiering@ri.se

Dina synpunkter kommer att registreras i ett ärende och kategoriseras som kundsynpunkt, klagomål eller överklagande. Vi utser en handläggare som inte har varit involverad i uppdraget. Handläggaren hanterar ärendet enligt följande process:

  • analyserar inkommen information och bedömer omfattningen av arbetet
  • tar in kompletterande information, internt, från den klagande och från innehavaren av certifikatet/utlåtandet om det är aktuellt
  • sammanställer all information kring ärendet
  • tar fram rekommendation till beslut och åtgärder

Beslut

Beslut fattas av ansvarig chef. När det gäller överklagande kommer dessa även att hanteras av vår opartiskhetskommitté, Certifieringsstyrelsen, som består av oberoende intressenter till RISE. Certifieringsstyrelsens uppdrag är att lämna en rekommendation till beslut. Det slutgiltiga beslutet fattas av RISE.

Du kommer att få en bekräftelse i samband med att vi har mottagit dina synpunkter och information vid lämpliga tillfällen under ärendets hantering samt när ett beslut har fattats. Om du har önskemål om att vi offentliggör ditt klagomål och vårt beslut behöver du meddela oss det.