Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Returfiberbaserat papper och kartong avsedda för livsmedelskontakt

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är att analysera material som kommer i kontakt med livsmedel

Syfte

Vi erbjuder testning i enlighet med gällande förordningar och direktiv (exempelvis nationella, BfR XXXVI, industristandarder eller FDA).

Analysresultaten används för att utvärdera efterlevnad av regelverk samt stödjer produktutveckling och problemlösning.

Metod

Ett analyspaket sätts samman baserat på materialets eller produktens sammansättning och tilltänkta användning, i enlighet med rekommendationer i BfR XXXVI.

Exempel på analysparametrar som brukar ingå är: formaldehyd, glyoxal, tungmetaller, pentaklorfenol (PCP), polyklorerade bifenyler (PCB), biocider (t ex isothiazolin, bronopol), primära aromatiska aminer (PAA), migration av mineraloljor (MOSH/MOAH), överföring av optiska vitmedel, färghärdighet, inhibering av mikroorganismer (“Hemhofftest”). För returfiberbaserade produkter krävs även analys av Michlers keton, bisfenol A, bensofenoner, ftalater och polyaromatiska kolväten (PAH).

Leveranser

Analysens resultat sammanställs i en rapport.

För uppdrag och konsultation, kontakta någon av våra experter!

FCM.productsafety@ri.se

Beställning

För uppdrag och konsultation, kontakta någon av våra experter! Klicka på knappen nedan för att skicka e-post till FCM.productsafety@ri.se

Kontakta oss

Fakta

Tjänst

Analyspaket för returfiberbaserade papper och kartong avsedda för livsmedelskontakt

Område

Förpackning, Kemiska processer och produkter, Kemisk och biologisk analys, Produktsäkerhet

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

2-6 veckor beroende på typ av provupparbetning.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Ewa Lie

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 228 46 38

Läs mer om Ewa

Kontakta Ewa
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.