Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Om Normpack

Normpack verkar för säkrare material i kontakt med livsmedel

Normpack logga

Normpack grundades 1981 på initiativ av den svenska industrin. Vi är medlemsdrivna, vilket innebär att medlemsföretagen styr verksamheten genom årsmöten, styrkommitté och en teknisk kommitté.

Vi har i dag runt 180 medlemmar från varje led i värdekedjan – producenter av råvaror, material och produkter såväl som livsmedelsindustri och parti- och detaljhandel.

Utöver att utbilda och ge rådgivning till våra medlemmar utfärdar vi även Normpackcertifikat för produkter. Vi kontrollerat att utvärderingen gjorts i enlighet med lagkraven och att underlagen är kompletta. Alla ca 500 nu aktuella Normpackcertifierade produkter finns att hitta i vår certifikatkatalog.

Vår trovärdighet och roll som medlemsorganisation gör att vi har en bra samverkan med myndigheter. Vi blir tillfrågade och lämnar frekvent in svar på myndigheters remisser. Bland annat har vi under 2020 samordnat medlemmarnas åsikter om Näringsdepartementets förslag på utökad tillsyn för materialkontaktföretag. Vidare sitter vi med i två referensgrupper, på Livsmedelsverket respektive Jordbruksverket. 

Kontakta gärna oss vid frågor eller funderingar