Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Om Normpack

Normpack verkar för säkrare material i kontakt med livsmedel

Normpack grundades 1981 på initiativ av den svenska industrin för att stödja företag att efterleva lagkraven för material i kontakt med livsmedel. Vi är medlemsdrivna, vilket innebär att medlemsföretagen styr verksamheten genom årsmöten och kommittéer.

Vi har i dag runt 175 medlemmar från varje led i värdekedjan – producenter av råvaror, material och produkter såväl som livsmedelsindustri och parti- och detaljhandel.

Utöver att utbilda och ge rådgivning till våra medlemmar utfärdar vi även Normpackcertifikat för produkter. Vi kontrollerar att utvärderingen gjorts i enlighet med lagkraven och att underlagen är kompletta. De nu aktuella Normpackcertifierade produkterna finns att hitta i vår certifikatkatalog.

Vår trovärdighet och roll som medlemsorganisation gör att vi har en bra samverkan med myndigheter. Vi deltar i myndigheters referensgrupper och svarar frekvent på frågor och remisser. 

Kontakta gärna oss vid frågor eller funderingar.