Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Om Normpack

Normpack verkar för säkrare material i kontakt med livsmedel

Normpack grundades 1981 på initiativ av den svenska industrin som ett stöd för företag i att efterleva lagkraven för material i kontakt med livsmedel. Vi är medlemsdrivna, vilket innebär att medlemsföretagen styr verksamheten genom årsmöten, styrkommitté och en teknisk kommitté.

Vi har i dag runt 180 medlemmar från varje led i värdekedjan – producenter av råvaror, material och produkter såväl som livsmedelsindustri och parti- och detaljhandel.

Utöver att utbilda och ge rådgivning till våra medlemmar utfärdar vi även Normpackcertifikat för produkter. Vi kontrollerar att utvärderingen gjorts i enlighet med lagkraven och att underlagen är kompletta. De ca 450 nu aktuella Normpackcertifierade produkterna finns att hitta i vår certifikatkatalog.

Vår trovärdighet och roll som medlemsorganisation gör att vi har en bra samverkan med myndigheter. Vi blir tillfrågade och lämnar frekvent in svar på myndigheters remisser. Vidare deltar vi i myndigheters referensgrupper. 

Kontakta gärna oss vid frågor eller funderingar