Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Papper och kartong avsedda för livsmedelskontakt

Att livsmedelsförpackningar och material för produkter som kommer i kontakt med livsmedel är säkra för konsumenten är väldigt viktigt. Vår huvudaktivitet inom detta område är att analysera material som kommer i kontakt med livsmedel

Syfte

Vi erbjuder testning i enlighet med gällande förordningar och direktiv (exempelvis nationella, BfR XXXVI, industristandarder eller FDA).

Analysresultaten används för att utvärdera efterlevnad av regelverk samt stödjer produktutveckling och problemlösning.

Metod

Ett analyspaket sätts samman baserat på materialets eller produktens sammansättning och tilltänkta användning, i enlighet med rekommendationer i BfR XXXVI. Exempel på analysparametrar som brukar ingå är: formaldehyd, glyoxal, tungmetaller, pentaklorfenol (PCP), polyklorerade bifenyler (PCB), biocider (t ex isothiazolin, bronopol), primära aromatiska aminer (PAA), migration av mineraloljor (MOSH/MOAH), överföring av optiska vitmedel, färghärdighet, inhibering av mikroorganismer (“Hemhofftest”).

Leveranser

Resultaten summeras i en analysrapport.

Som tilläggstjänst erbjuder vi även möjligheten att ansöka om ett Certificate of Conformity baserat på ingående analyser och relevant lagstiftning, samt er dokumentation rörande materialet och ingående kemikalier. Kontakta oss för mer information!

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Analyspaket för papper och kartong avsedda för livsmedelskontakt

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

2-6 veckor beroende på typ av provupparbetning.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Ewa Lie

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 228 46 38

Läs mer om Ewa

Kontakta Ewa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.