Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Vatten händer

Robust enskild vattenförsörjning genom beredskap och redundans

Många med enskild vattenförsörjning har bristfällig kunskap om sin sårbarhet i vattenförsörjningen och saknar beredskap för att hantera störningar. Avsaknad av beredskap och redundans i vattenförsörjningen utgör idag en sårbarhet och är ett potentiellt hot mot så väl samhällsviktig verksamhet som vår försörjningsförmåga.

Projektets syfte är att bidra till en mer robust vattenförsörjning hos den primära målgruppen som består av hushåll, jordbruk och näringsidkare med småskalig livsmedelsproduktion där ansvaret för vattenförsörjning ligger på den enskilde. Detta görs genom att ge ökad förmåga till beredskap och redundans i vattenförsörjningen.

Genom kartläggning och utvärdering av principiella lösningar samt sammanställning av målgruppsanpassade kunskapsunderlag kommer projektet att:

  • Tydliggöra behovet av beredskap och redundans hos projektets primära målgrupp
  • Identifiera och utvärdera principiella lösningar för att skapa beredskap och redundans
  • Förse målgruppen med verktyg för att genomföra risk- och sårbarhetsanalys avseende vattenförsörjning
  • Förse målgruppen med verktyg för att ta fram åtgärdsplaner för en förbättrad beredskap och redundans i den egna verksamheten.

 

Hjälp oss gärna identifiera utmaningar kopplat till robust enskild vattenförsörjning samt ta möjligheten att påverka projektets slutprodukter så att de gynnar ert arbete genom att svara på tre korta frågor i detta formulär

Sammanfattning

Projektnamn

Robust enskild vattenförsörjning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektpart/konsult

Projektstart

Varaktighet

Ca 3 år

Partner

Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund

Finansiärer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Josefine Klingberg

Kontaktperson

Josefine Klingberg

Projektledare

+46 70 322 63 14

Läs mer om Josefine

Kontakta Josefine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.