Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

När vattentillgången brister

Tack vare vår goda vattentillgång med hög kvalitet har vattenförbrukning länge varit en ickefråga i Sverige. Men med återkommande torrperioder och vattenbrist i delar av landet är det hög tid att se över hur vi använder vårt vatten.

De flesta verksamheter i samhället är beroende av vatten. I Sverige förbrukar industrisektorn drygt 60 procent av det tillgängliga sötvattnet medan hushållen står för 23 procent av vattenanvändningen och jordbruket för 3 procent. Under lång tid har Sverige i huvudsak varit förskonat från brist på vatten. Men efter att vi i flera år i rad har drabbats av höga temperaturer, låg nederbörd och en minst sagt ansträngd vattensituation, har vattenbrist och torka kommit upp på den nationella agendan.

I Sverige är det kommunerna som ansvarar för vattenförsörjningen. Både för daglig drift och kris. Läs mer om RISE erbjudande kring vattenförsörjning till kommuner.

Inte bara en kommunal fråga

Torka och vattenbrist är inte enbart en fråga för den kommunala dricksvattenförsörjningen. Samtliga som använder vatten är en del av problemet och bör därför även vara del av lösningarna.

– Det är viktigt att öka dialogen mellan myndigheter och företag för att tillsammans förbereda oss för ett förändrat klimat, bidra till en bättre vattensituation samt säkerställa en hållbar resurshantering i samhället, säger Karin Sjöstrand, forskare på RISE och en av författarna till rapporten När vattentillgången brister.

I rapporten beskriver författarna hur företag kan gå tillväga för att kartlägga och förbättra sin vattenanvändning.

– Inledningsvis handlar det om att sätta sig in i hur den egna vattenanvändningen ser ut. Hur går flödena? Vilken vattenkvalitet används? Stämmer användningen med behoven, eller finns det potential för förbättringar? Det kan till exempel finnas potential för att använda annat vatten än dricksvatten i en process, säger Karin Sjöstrand.

RISE har utvecklat ett nytt verktyg som hjälper svenska företag att få grepp om sin vattenanvändning och välja rätt åtgärd för vattenbesparing. Vill du diskutera vattenanvändning med våra experter? Fyll i formuläret.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter

Vattenbesparing måste inte betyda stora tekniska lösningar, utan även små förändringar kan göra stor skillnad

Först kartläggning – sedan förslag på åtgärder

När kartläggningen av vattenanvändningen är klar är det dags att identifiera möjliga förbättringsåtgärder.

– Här är det viktigt att alla i organisationen är delaktiga. Vattenbesparing måste inte betyda stora tekniska lösningar, utan även små förändringar kan göra stor skillnad, säger Karin Sjöstrand.

– I vår rapport finns det en checklista man kan gå efter. Brainstormingmöten är också bra, då kommer ofta massor med förslag upp på bordet. Dessa kan man sedan koka ner till ett mer begränsat antal åtgärdsförslag.

Sådana åtgärder kan syfta till att förhindra vattenförluster, minska vattenanvändningen eller till och med helt undvika användning av vatten i vissa delar av verksamheten. De kan också handla om att återanvända eller återvinna vatten.

Prioritering nödvändigt

Men alla föreslagna åtgärder kanske inte kan genomföras utan det blir nödvändigt att prioritera mellan investeringarna. Då finns flera olika beslutsstödsmetoder som kan användas för utvärdering och jämförelse av de olika åtgärderna. Syftet är att försäkra sig om att de åtgärder man prioriterar gör störst nytta både för företaget och för samhället samt är bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Inte alla företag går igenom samtliga dessa steg. En restaurang kan till exempel göra en snabb investering i mer vatteneffektiva diskmaskiner utan att beslutet egentligen föregås av en mer omfattande analys. Och det är självklart bra att man jobbar med frågan även på detta sätt, säger Karin Sjöstrand.

Vad kan då kommuner och regioner göra för att hjälpa företagen i deras arbete mot en mer effektiv och hållbar vattenförbrukning?

– En självklar del är att sprida information och föra dialog om vilka möjligheter som finns samt vilka kostnader och nyttor som olika åtgärder kan medföra för företagen och för samhället i stort. Myndigheter har också möjlighet att använda olika former av styrmedel för att öka incitamenten för företagen att arbeta med dessa frågor och för att motverka eventuella implementeringssvårigheter, säger Karin Sjöstrand.

Ladda ner rapporten

Hela rapporten När vattentillgången brister finns att ladda ner här.

En trygg och säker vattentillgång är en förutsättning för ett funktionellt samhälle och vi måste därför kunna hantera torrperioder och vattenbrist för att säkerställa en god vattenförsörjning till samhällets alla behov. Men vad kan enskilda företag göra för att förbättra vattensituationen i det område där man har sin verksamhet? Och hur prioriterar man mellan olika potentiella åtgärder? Den här filmen tar upp flera metoder som företag kan använda sig av för att skapa en mer hållbar vattenanvändning, vilket också kan spara in på kostnader och minska den egna verksamhetens sårbarhet.
Josefine Klingberg

Kontaktperson

Josefine Klingberg

Projektledare

+46 70 322 63 14

Läs mer om Josefine

Kontakta Josefine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.