Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Musselpusslet

Musselpusslet

Odlade blåmusslor är ett näringsrikt livsmedel med lågt miljöavtryck, som är oberoende av globala leveranskedjor av foderråvaror och avancerad teknologi. Musselpusslet adresserar kunskapsluckor om hur odlingsstrategi, teknik och lokalisering påverkar klimatpåverkan av en mer storskalig produktion.

Intresset för användningen av odlade musslor som livsmedel eller livsmedelsingrediens ökar. Med tanke på expansionspotentialen på global nivå, är överraskande lite känt om betydelsen av specifik odlingsteknik, lokalisering och odlingsstrategier för produktionens miljöpåverkan. I projektet Musselpusslet kommer det att kartläggas hur en produktionsökning kan ske med minsta möjliga miljöavtryck. 

Tre års produktionsdata samlas in från viktiga producenter i Nordatlanten, för att visa på förbättringsmöjligheter för varje deltagande region och teknik. Dessutom kommer expansionspotentialen i dessa regioner modelleras, tillsammans med miljöeffekter av en mer storskalig produktion, för att identifiera eventuella miljökonflikter och sätt att minimera dessa. Projektet ämnar på så sätt underlätta ett storskaligt skifte, från mat med större miljöavtryck och lägre näringsinnehåll, till musslor.

Är du musselodlare eller känner någon som kanske skulle vilja delta? Hör av dig!

Sammanfattning

Projektnamn

Musselpusslet

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare/koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

2 999 000 SEK

Partner

Dalhousie University, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH Kungliga Tekniska högskolan, Nomad Foods

Finansiärer

Forskningsrådet Formas

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Friederike Ziegler

Kontaktperson

Friederike Ziegler

Forskare

+46 70 420 56 09

Läs mer om Friederike

Kontakta Friederike
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.