Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
MATERAM
Foto: Markus Erksson

Materialeffektiva och resilienta försörjningskedjor genom 3D-pritning

MATER-AM-projektet syftar till att driva på omställningen mot resurseffektiva, resilienta och cirkulära försörjningskedjor inom ramen för svenska exportföretag. Genom Additive Manufacturing (AM) syftar projektet till att utveckla digital reservdelsdistribution, byggd på decentraliserad, efterfrågestyrd produktion och cirkulära materialflöden

MATER-AM-projektet fokuserar på följande forskningsområden: 

  • Prototypa och beräkna värden för distribuerade och materialeffektiva försörjningskedjor med SPARSAM-metoden för reservdelar. 
  • Utveckla SPARSAM-metoden genom att ta fram en prototyp av ett delval verktyg för AM-värdeberäkningar i olika produktionsscenarier. 
  • Undersöka exportregler relaterade till digital global varuexport och regional produktion.

Målet med projektet är att leverera prototyper, värdeberäkningar och ett förslag på en systemdemonstrator som tillsammans med projektets industripartners ska validera och demonstrera de värden som identifierats under detta projekt.

Sammanfattning

Projektnamn

MATER-AM

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

July 2024

Total budget

1 686 800 SEK

Partner

Ericsson, Volvo Technology AB, Alfa Laval, PLM Group, Chalmers University of Technology

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Mer om SPARSAM metoden

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Markus Eriksson

Kontaktperson

Markus Eriksson

Forskare

+46 73 398 23 36

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.