Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Just-In-Demand logistik genom additiv tillverkning

Transport- och logistiklösningar bygger idag främst på att godsflöden är fysiska. Men med additiv tillverkning kan produktionen flytas närmare behoven och produkter, transporter och lagerhållning kan digitaliseras för att skapa en Just-In-Demand Logistik där efterfrågan ersätter prognoser och produktionen styrs utifrån behov.

Bild: RISE Transport Digitalisation Framework består av sex nivåer av transport digitalisering och beskriver transformationen från en helt fysisk försörjningkedja (Level 0) till en försöjningskedja bestående av helt digitaliserad produktion, lagerhållning och transport till brukaren (Level 5) .

Behov av hållbara och stabila försörjningskedjor

Dagens försörjningskedja med dess många aktörer, globala distribution och komplexitet gör den sårbar för störningar, svår att optimera och reagerar långsamt på förändringar i efterfrågan. Corona pandemin, incidenten i Suezkanalen och den geopolitiska oron är några exempel på händelser som lett till stora störningar i försörjningskedjan.

Utöver detta finns det ett stort behov av att göra försörjningskedjan:

 • Hållbar
 • Förutsägbar
 • Sömlös
 • Kostnadseffektiv 

Just-In-Demand, additiv tillverkning och logistik

3D-printing eller Additiv tillverkning (AM) har funnits i decennier utan någon större inverkan på transport och logistik. Utvecklingen av AM tekniken går idag ifrån att vara ett verktyg för visualisering och prototypframställning till industriell storskalig tillverkning av komponenter och produkter. Förflyttningen av additiv tillverkning mot storskalig industriell produktion utvecklas snabbt och möjliggör inte bara nya resurseffektiva försörjningskedjor utan även nya affärsmodeller.

Några av vinsterna med Just-In-Demand Logistik är:

 • Minskade produktionskostnader
 • Minskade lagerkostnader
 • Minskad lagerhållning
 • Minskade transporter
 • Förbättrad produkt/komponent tillgänglighet
 • Förbättrad leveransprecision
 • Stabila försörjningskedjor
 • Ökad hållbarhet
 • Nya affärsmöjligheter

6 nivåer av transport digitalisering

RISE har identifierat 6 nivåer av transportdigitalisering som har olika karakteristik och inverkan på försörjningskedjan. En digitalisering av en transporter genom Additiv tillverkning påverkar inte bara transporten, som är den största logistikkostnaden (58 %), utan även lagerhållningen (23 %) och lagret (11 %) som tillsammans står för 92 % av logistik-kostnaderna. Tillsammans med våra forskningspartners utforskar RISE koncept kring Just-In-Demand logistik där transporter digitaliseras, produktionen lokaliseras och efterfrågan driver produktionsvolymerna istället för prognoser.

RISE AM-Center

RISE har tillsammans med industri och akademi skapat ett Applikationscenter för additiv tillverkning som finns till för alla branscher, företag och offentliga aktörer som är intresserad av att lära sig mer om additiv tillverkning. Här får du hjälp att testa och utvärdera olika lösningar och affärsmodeller, som kan ge din organisation stärkt konkurrenskraft, nya affärsmöjligheter och hållbarhetsvinster.

Vill du vara med i utvecklingen av detta expertisområde eller ta del av resultaten från forskningen?

Tillsammans kan vi ta oss an följande utmaningar:

 • Utformning av transport och logistiksystem utifrån Additiv tillverkning
 • Arbetsgång och planering vid implementering av Just-In-Demand Logistik
 • Förbättringsåtgärder för bättre lagerhållning och leveransprecision
 • Utvärdering av alternativa logistikprocesser
 • Transformation av din organisation mot Just-In-Demand Logistik
 • Teknikbevakning av AM området och dess påverkan på transport och logistik

Vill du veta mer om Just-In-Demand logistik

Om du vill veta mer om hur AM kan påverkar transport, logistik och industriell tillverkning, så tveka inte att höra av dig så kan vi föra en dialog på ämnet. Just nu söker vi efter fler partners att arbeta med för att utveckla detta område.

Vill du läsa mer om Just-In-Demand kan du i rutan till höger ladda ned vårt White papper: "JID | Just-in-Demand Logistics” (endast tillgänglig på Engelska).

Berättelser från RISE om Additiv tillverkning:

Ericsson vill gå från forskning till serieproduktion | RISE

Siemens Energy vill accelerera utvecklingen av AM i Sverige | RISE

Volvokoncernen ser fram emot ”spektakulära misslyckanden” | RISE

3D-printing viktig del i industrins digitalisering | RISE

Additiv tillverkning möjliggör snabb omställning vid kriser | RISE

Roboten flyttar 3D-skrivaren ut i gjuteriet | RISE

3D-skrivare istället för kock | RISE

Ampoform skapar benproteser från skogsråvara - BioInnovation

Markus Eriksson

Kontaktperson

Markus Eriksson

Forskare

+46 73 398 23 36

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.