Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Med additiv tillverkning kan behovet av långa transporter minska.

Affärskriterier för urval av 3d-printade komponenter (SPARSAM)

För att identifiera vilka komponenter som är lämpliga för additiv tillverkning (även kallat AM eller 3d-printing) behöver både tekniska och affärsmässiga urvalskriterier användas. Syftet med projektet SPARSAM är att undersöka möjligheten att utöka de tekniska urvalskriterierna med värden som minskade lagerkostnader, transporter och miljöbelastning.

Additiv tillverkning (AM) har funnits i årtionden utan någon större inverkan på försörjningskedjan. Men, AM-teknikens mognad driver idag på utvecklingen från att vara ett verktyg för visualisering och prototypframställning till industriell storskalig tillverkning av produkter. Denna utveckling möjliggör att produktionen kan förflyttas närmare den plats där behoven finns, vilket i sin tur medför en transformation av försörjningskedjorna.

Transformationen av försörjningskedjorna kan beskrivas i olika scenarier. I det här projektet värderas nyttan utifrån dessa fyra :

 • Scenario 1. Nuläge: centraliserad massproduktion och global leveranskedja.
 • Scenario 2. Fabrik: AM introduceras centralt i en fabrik vilket bland annat möjliggör behovsstyrd produktion.
 • Scenario 3. Distributionscenter: produktionen distribueras till ett distributionscenter vilket exempelvis medför minskade långväga transporter och minskade lagerkostnader.
 • Scenario 4. Återförsäljare: produktionen distribueras till återförsäljare, vilket exempelvis möjliggörförkortade ledtider och behovsstyrd produktion.

För att identifiera vilka produkter som är lämpliga för additiv tillverkning behöver både tekniska och affärsmässiga urvalskriterier användas. Idag dominerar de tekniska urvalskriterierna som komplexitet i form, behov av låg vikt och potential för konsolidering. Hållbarhets- och affärskriterier som minskade lager, ökad tillgänglighet, färre transporter, förbättrad resiliens utelämnas ofta från ekvationen på grund av att de anses svåra att kvantifiera eller är irrelevanta.

Syftet med projektet

Syftet med projektet Sustainability Parameters for Parts Analyses and Selection for AM, SPARSAM, är att undersöka möjligheten att utöka de tekniska urvalskriterierna för en additivt tillverkad komponent med värden för leveranskedja och hållbarhet.

Syftet med projektet är också att driva på transformationen av den linjära försörjningskedjan mot ett mer resurseffektivt och flexibelt produktionssystem samt att tillföra ett genusperspektiv. 

Genomförande i 4 steg

Aktiviteten består av följande 4 arbetspaket:

 1. Etablering av samarbete och team
  Leverans: Högpresterande projektteam.
   
 2. Nuläge och kunskap
  Leverans: Beskrivning av aktuellt kunskapsläge relaterat till scenario 1-3.
   
 3. Genomförbarhet av leveranskedjans modell och urvalsparametrar
  Leverans: Genomförbarhet av urvalskriterier och genusimplikationer.
   
 4. Identifiering av steg 2-initiativ och spridning
  Leverans: Identifiering av forsknings- och innovationsprojekt relaterat till utlysningens mål. Spridning via bland andra Applikationscenter för additiv tillverkning på RISE och Produktion2030.

Sammanfattning

Projektnamn

SPARSAM

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator och projektledning

Projektstart

Varaktighet

22-10-17 tom 23-04-14

Total budget

800 000 SEK

Partner

Volvo Cars, Volvo Trucks, Alfa Laval, Chalmers Tekniska Högskola

Finansiärer

Vinnova Produktion 2030, Cirkularitet i industriell produktion inom Produktion2030

Koordinator

Projektmedlemmar

Lär mer om Just-In-Demand och 3D-printning

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Markus Eriksson

Kontaktperson

Markus Eriksson

Forskare

+46 73 398 23 36

Läs mer om Markus

Kontakta Markus
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.