Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

HISS-Höjd innovationsförmåga inom sjömatssektorn

I detta projekt får ett antal små och medelstora företag inom sjömatssektorn möjlighet att bygga bestående kunskap och stärka sina förmågor att leda och organisera för innovation. Allt för att öka förutsättningarna för nya innovativa produkter och möjliggöra för hållbart värdeskapande för företagen och samhället i stort.

Projektet syftar till att bygga bestående kunskap och förmåga som ökar förutsättningarna för deltagande företag inom den blå bioekonomin att ta fram nya innovativa produkter vilket möjliggör tillväxt, långsiktig konkurrenskraft, ökad produktivitet och ett hållbart värdeskapande.

Deltagande företag kommer under projektet få kunskap, verktyg och metoder för innovation, innovationsledning och affärsutveckling i syfte att påskynda utveckling, lärande och hållbar tillväxt hos såväl företagen som övriga deltagande parter.

När projektet är klart har deltagande företag bl.a. utvecklat sina förmågor att bidra till ett ökat produktutbud, högre lönsamhet, ökad attraktionskraft och därigenom ökade marknadsandelar samt förutsättningar för långsiktig överlevnad till nytta för kunder, organisationen själv samt för samhället i stort.

Projektet genomförs av RISE tillsammans med Innovatum Science Park.

Sammanfattning

Projektnamn

HISS-Höjd innovationsförmåga inom sjömat

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator, projektledare, facilitator, utbildare

Projektstart

Varaktighet

10 månader

Total budget

1 928 100

Partner

Innovatum Science Park

Finansiärer

Jordbruksverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Jan Tönnerstedt

Kontaktperson

Jan Tönnerstedt

+46 10 516 63 21

Läs mer om Jan

Kontakta Jan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Daniel Richardsson

Kontaktperson

Daniel Richardsson

Innovations-och processledare

+46 10 516 56 97

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.