Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Systematiskt innovationsarbete och Innovationsledning - startprogram

I takt med snabba förändringar och i osäkra tider behöver företag, verksamheter och samhällen tänka om och agera på nya sätt. Vi behöver vara beredda på att möta dagens krav, förnya oss och tillsammans fånga framtidens möjligheter. Det är här systematiskt innovationsarbete och innovationsledning kommer in!

Syfte

Har ni börjat prata om innovation, vill ni göra innovation lite mer och oftare eller utveckla era förmågor inom detta område?

Genom en faciliterad dialog, ledd av RISE, med fokus på systematiskt innovationsarbete och innovationsledning utvecklar ni er verksamhet. Ni underlättar ert långsiktiga och hållbara värdeskapande - för ledare, ledningsgrupp, medarbetare, team och hela verksamheten. 

Möjliga vinster för er

Företag och organisationer som satsar metodiskt på innovationsledning och som stärker sina medarbetare och ledning i detta arbete har visat sig klara sig bättre än andra. De stärker sina förutsättningar för ökad hållbar lönsamhet och värdeskapande - mänskligt, miljömässigt och ekonomiskt.

Med hjälp av detta erbjudande får ni möjlighet att arbeta med viktiga frågeställningar och framgångsfaktorer gällande innovation, innovationsledning, ledare och team. Utifrån era förutsättningar har ni en samskapande dialog om önskvärda lägen och var ni befinner er idag.

Ni uppnår samsyn om vad ni kan göra mer av/göra mindre av - i er vardag och för framtiden. Allt för att göra framsteg i ert systematiska innovationsarbete samt att utveckla kompetens och stärka era förmågor inom innovationsledning.

Inspiration, kunskap och stöd på vägen

Erfarna innovations- och processledare från RISE stöttar er framåtsyftande dialog, stärker er psykologiska trygghet i teamet och era förmågor att skapa samsyn gällande ert systematiska innovationsarbete.

Utgångspunkt är den forskning på exempel och bästa praxis som vi själva på RISE bedriver och utvecklar tillsammans med nationella och internationella aktörer inom de framväxande yrkesdisciplinerna innovationsledning och innovationsledare.

Exempel på aktuellt innehåll och resurser:

Metod

Upplägg kan varieras utifrån era förutsättningar och önskemål gällande tid, omfattning och format. Ta kontakt för dialog om upplägg. Exempel på ett 8 timmars upplägg kan vara:

  • På plats heldag eller lunch-till-lunch
  • Online, fördelat på 2-3 tillfällen

Form och deltagarnas engagemang.

Fokus ligger på samskapande dialog mellan deltagarna. Kortare föreläsningsmoduler i syfte att bygga en gemensam förståelse inför dialog blandas med praktiska workshops, dialog mellan deltagare och arbete i små team och stora grupper. Deltagarna förväntas bidra med ett aktivt deltagande, en nyfiken närvaro, egna erfarenheter samt med insikter och viktiga värden. Deltagarna tar tillsammans fram förslag på aktiviteter kopplade till den egna verksamhetens fortsatta utveckling.

Leverans

Efter genomfört upplägg har ni 

  • ​​​​​​Bättre förståelse och samsyn kring önskvärda lägen samt var ni befinner er i relation till ett systematiskt innovationsarbete 
  • Fler insikter om innovationsledning och dess systemansats samt ökad förståelse för viktiga principer i enlighet med den vägledande standarden för innovationsledning, ISO 56002 
  • Ökade kunskaper om innovationsledarrollens utveckling och arbetsbeskrivning samt kompetensbehov för framtiden
  • Ökad samsyn kring hur ert fortsatta arbete med systematiskt innovationsarbete kan se ut
  • Ökad trygghet i att skapa en handlingsplan för att stärka verksamhetens innovationsförmåga - övas praktiskt av deltagarna
  • Bredare kunskap om viktiga värden för att skapa innovationsteam och innovation i den egna verksamheten
  • Stärkt deltagarens och/eller teamets psykologiska trygghet i innovationsarbetet; vi känner oss tryggt inkluderande, det är tryggt att lära och bidra samt att utmana det rådande

 

Mer information

Offertförfrågan

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Systematiskt innovationsarbete och Innovationsledning - startprogram

Pris

Pris vid offertförfrågan

Daniel Richardsson

Kontaktperson

Daniel Richardsson

Innovations-och processledare

+46 10 516 56 97

Läs mer om Daniel

Kontakta Daniel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Natalie Gustafsson

Kontaktperson

Natalie Gustafsson

Innovations-och processledare

+46 10 516 54 85

Läs mer om Natalie

Kontakta Natalie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.