Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
HS30

Hållbart Stockholm 2030

I HS30 (Hållbart Stockholm 2030) samlas aktörer från bostadsutvecklingssektorn i Mälardalen, som tillsammans arbetar för att kraftfullt minska det ekologiska avtrycket från branschen och för att ta social hållbarhet på än större allvar. RISE koordinerar forumet.

Bygg- och fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Det förpliktigar att aktivt minska klimatavtrycket från branschen – skyndsamt. Samtidigt finns ett stort behov av fler trygga och bra bostäder för att människor ska må bra och samhället utvecklas. De fastigheter som byggs ska kunna stå en lång tid framöver och behöver därför vara välplanerade vad gäller såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet.

Det finns stor kunskap och vilja inom bygg- och fastighetsbranschen att arbeta med och bidra till dessa frågor. Istället för att uppfinna hjulet på flera håll bildades det operativa hållbarhetsforumet, HS30 (Hållbart Stockholm 2030), för att tillsammans snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch.

Medlemmarna är verksamma inom fastighets- och byggbranschen i Mälardalen och har den gemensamma viljan att gå före i sitt hållbarhetsarbete och snabba på branschens omställning. Ny kunskap inhämtas via samtal, workshops, föreläsningar och studiebesök. Kunskap och initiativ förankras och testas operativt genom arbetsgrupper och i verksamheterna för relevans. Kunskap delas externt. RISE Research Institutes of Sweden koordinerar HS30 och kopplar forskning samt innovation till medlemmarnas arbete i HS30.

Efter pilotåret 2021/2022 har HS30 satt arbetsformatet och mål. I arbetsgrupper, storträffar samt erfarenhetsåterföringar samlas experter från näringsliv, akademi och myndigheter för att leverera mot de uppsatta målen inom klimat och social hållbarhet. HS30 arbetar mot alla 169 delmål av de Globala målen och fokuserar 2023/2024 på klimatfärdplaner, klimatberäkningar och klimatkompensation samt tar fram en verktygslåda och KPI:er utifrån sex fokusområden inom social hållbarhet.

HS30 är öppet för fler medlemmar som vill arbeta tillsammans för snabb omställning till en hållbar bostadsbransch. Läs om medlemskap här.

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbart Stockholm 2030

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Pågende

Partner

Einar Mattsson, K2A, Magnolia Bostad, Sveafastigheter, Selma Bostad, Stendörren Fastigheter, Resona utveckling, JM, Peab Projektutveckling, Slättö Förvaltning , Arwidsro Fastighet, Brabo Stockholm, NREP , Genova, Besqab, Folkhem, Hemsö, Wallenstam, Bergsundet, Stena fastigheter, Rikshem, Willhem

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Andreas Huss

Kontaktperson

Andreas Huss

Projektledare

+46 10 228 41 73

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Social hållbarhet - en lönsam affär för de boende och bostadsbranschen

Bostadsaktörer spelar en viktig roll i arbetet för socialt hållbara städer och livsmiljöer. Genom att integrera social hållbarhet vid utvecklingen av nya och befintliga bostadsområden kan man bidra till att skapa bland annat ökad …
Berättelse

”HS30 visar hur viktig hållbarhetsfrågan är i fastighets- och byggbranschen”

Hållbart Stockholm 2030, HS30, startade våren 2021 för att snabba på omställningen till en hållbar fastighetsbransch. Under pilotåret ökade antalet medlemmar till 21 aktörer som nu träffas regelbundet för att transparent dela kuns…
Område

Samhällsbyggnad

Framtidens städer och samhällen är hållbara och livskraftiga. Där finns smarta integrerade system för mobilitet, vatten, energi och material. I smarta städer betraktas avfall som en resurs och återanvänds eller återvinns. Resilien…
Berättelse

Så kan digitala tvillingar accelerera grön omställning

Samhället springer för långsamt mot målen i Parisavtalet. Fortsätter vi i samma takt kommer vi att ha minskat koldioxidutsläppen med 7,5 procent till 2030, när målen kräver en minskning med 55 procent. Men än är loppet är inte för…
Berättelse

Delade data stöttar utvecklingsarbete i kommuner och myndigheter

Mer tid för planarkitekten att faktiskt planera. Fler perspektiv inkluderade i detaljplanen. Och, inte minst, ett långsiktigt byggande som ger hållbara städer som faktiskt, just det, håller över tid. Digitala metoder och delade da…