Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

”HS30 visar hur viktig hållbarhetsfrågan är i fastighets- och byggbranschen”

Hållbart Stockholm 2030, HS30, startade våren 2021 för att snabba på omställningen till en hållbar fastighetsbransch. Under pilotåret ökade antalet medlemmar till 21 aktörer som nu träffas regelbundet för att transparent dela kunskap och bidra till ett konkret hållbarhetsarbete.

- HS30 visar hur viktig hållbarhetsfrågan är just nu. Företag och kommuner går i täten och vill utveckla sitt hållbarhetsarbete inom och tillsammans med HS30. Vi på RISE samordnar forumet och kopplar på våra experter och andra projekt som ligger i linje med HS30, säger Andreas Huss, projektledare på RISE inom enheten Arkitektur och fysisk planering.

Gemensamma mål och konkreta åtgärder

Idén bakom HS30 kom från Harry McNeil som tidigare jobbade på Sveafastigheter, numera Selma Bostad. Han undrade om det fanns behov och utrymme för ett hållbarhetsforum för bostäder. Det visades sig att ett sådant forum saknades. Därefter fick RISE frågan om att undersöka intresset bland fastighetsutvecklare och andra aktörer i Stockholmsregionen. Forumet startades därefter under våren 2021.

- Till en början var det sex företag som började jobba och nu har vi vuxit till 21 medlemmar. Flera kommuner är nyfikna på arbetet inom HS30 och även banker medverkar på flera av våra aktiviteter då den finansiella delen blir viktig pådrivare för hållbarhetslösningar, berättar Andreas Huss.

För att lära sig av varandra och skapa effektivitet i arbetet har gemensamma klimatberäkningsanvisningar utvecklats. Arbetsgrupper har även tagit fram gemensamma mål inom social och klimatmässig hållbarhet.

- Det är extremt pragmatiskt arbete inom forumet och vi anpassar insatserna utifrån de nuvarande och kommande behov som finns hos företagen och kommunerna. Till exempel blir återbruk och klimatberäkningar väldigt aktuellt mycket på grund av EU:s Taxonomiförordning, säger Andreas Huss.

Arbetet med klimatberäkningarna hör även ihop med lagen som började gälla från den 1 januari 2022 som säger att för att få bygglov måste du som företag kunna visa hur mycket en byggnadskonstruktion emitterar i koldioxid. 

- Här kommer vi inom HS30 utveckla ny kunskap tillsammans med de bästa experterna på området. Medlemmarna har sett behovet av ett gemensamt grepp om hur klimatberäkningar för byggnader ska göras. Detta för att kunna jämföra klimatberäkningar mellan bolag, berättar Andreas Huss.

Medlemmarna inom HS30 har den gemensamma viljan att gå före i sitt hållbarhetsarbete och snabba på branschens omställning.

Andreas Huss

Viktigt med förankring i ledningen

Reglerna för att delta i HS30 är tydliga: det måste finnas en förankring i ledningen hos de som deltar, liksom två andra viktiga delar.

- Det ska vara en uttalad hållbarhetsansvarig på företaget och ansvarig från produktionssidan behöver delta aktivt i projektet. Den här triangeln av medverkande med ledningen, hållbarhet och produktion har varit mycket lyckad. Det händer något konkret när dessa personer träffas och diskuterar, berättar Andreas Huss.

Bygg- och fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Det förpliktigar att aktivt minska klimatavtrycket från branschen – skyndsamt. Samtidigt finns ett stort behov av fler trygga och bra bostäder för att människor ska må bra och samhället utvecklas. De fastigheter som byggs ska kunna stå en lång tid framöver och behöver därför vara välplanerade vad gäller såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet

- Medlemmarna inom HS30 har den gemensamma viljan att gå före i sitt hållbarhetsarbete och snabba på branschens omställning. Tillsammans delar vi ny kunskap via arbetsgrupper, samtal, workshops, föreläsningar och studiebesök. Kunskap och initiativ förankras och testas sedan operativt genom arbetsgrupper och i verksamheterna för relevans. Kunskap delas externt. Det finns en stor transparens inom gruppen och det är fantastiskt att se hur alla hjälper varandra framåt, förklarar Andreas Huss.

Social hållbarhet

En viktig del framåt inom HS30 är att utveckla den sociala hållbarheten kopplat till affärsnyttan.

- Det är speciellt fokus på vilka åtgärder som går att göra i fastighetsutveckling och förvaltning som fungerar i den affärsmässiga kontexten. Allt ska vara lönsamt. Det kommer inte hålla i längden om det inte lönar sig. Under 2022-2023 tog vi fram en inventering av åtgärder som gjorts och görs vid fastighetsutveckling och -förvaltning så att det ska bli lätt att implementera bra åtgärder. Under 2023-2024 tar vi det arbetet vidare genom att i samverkan med banker, andra aktörer, forskning, redovisningsfirmor ta fram KPI:er för att mäta effekten i social hållbarhet i boende. Detta blir en viktig del i att arbeta för förflyttning och går också in i de nya reglerna för CSRD, säger Andreas Huss.

Många vill jobba med hållbarhet

Totalt har HS30 sju olika fokuspunkter (om klimatberäkningar, klimatneutralitet, klimatkompensation, social hållbarhet knutet till affären, arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster, kunskapsspridning, och samarbete med andra plattformar) för arbetsåret 2023/2024 som sträcker sig fram till Almedalsveckan 2024 där vi kommer presentera vårt arbete samt söka samverkan med andra aktörer.

- Allt diskuteras och bestäms av medlemmarna i gruppen vilket är den verkliga styrkan. Det gör att projektet blir meningsfullt.

Andreas Huss ser vidare att hållbarhet engagerar människor, företag och organisationer på alla områden för tillfället:  

- Det känns som att alla skickliga människor vill jobba med hållbarhet och innovation just nu. Trots den lite bistra omvärlden så är det ändå inspirerande att så många arbetar tillsammans för att utveckla hållbarhet i bostadssektorn och jag ser fram emot utvecklingen inom HS30, avslutar han.

Andreas Huss

Kontaktperson

Andreas Huss

Projektledare

+46 10 228 41 73

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.