Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Social hållbarhet - en lönsam affär för de boende och bostadsbranschen

Bostadsaktörer spelar en viktig roll i arbetet för socialt hållbara städer och livsmiljöer. Genom att integrera social hållbarhet vid utvecklingen av nya och befintliga bostadsområden kan man bidra till att skapa bland annat ökad trygghet, mångfald och rättvisa. Det kan också bli en lönsam affär för både branschen och de boende. 

- Inom HS30 (Hållbart Stockholm 2030) har vi nyligen presenterat en prototyp tillsammans med SHIC (Social & Health Impact Center) där vi genom KPI:er (Key Performance Indicator)* kan säkerställa att våra insatser leder till social hållbarhet i bostadsbranschen, berättar Andreas Huss, projektledare på RISE inom enheten Arkitektur och fysisk planering och koordinator för HS30.

Enligt Ximena Horjales, projektledare hos RISE och inom HS30, är arbetet helt unikt: 

- Det finns inte så många exempel som systematiskt mäter social hållbarhet kopplat till bostadsutveckling och förvaltning. Men det kan komma nu att ändras. Tillsammans med Tomas Bokström och Marit Eskel som är experter på förändringsarbete och social hållbarhet hos RISE har vi nu tagit fram en prototyp för att kunna mäta hur aktörer i bostadsbranschen kan agera för att möta utmaningar i samhället, säger hon. 

Andreas Huss berättar om bostadsbolagens utmaningar:

- Inom bostadsbranschen har vi rådighet inom bostäderna och fastigheterna, inte andra områden som till exempel skolresultat. Så vi tittar på vad kan vi göra som stöttar den sociala aspekten och som samtidigt fungerar i affären för fastighetsutvecklarna och finansiärerna. De vill ju veta om insatserna fungerar och levererar mot målen, säger han och fortsätter: 

- Det här involverar inte bara fastighetsbranschen utan även finans, redovisning och civilsamhällsorganisationer med flera vilket är viktigt. Kopplingen mellan flera olika aktörer, till exempel akademi samt privata och offentliga aktörer är styrkan med oss på RISE som kan föra samman alla viktiga aktörer och koordinera arbetet. 
 

KPI:er är ett mätbart värde som under en avgränsad tidsperiod visar hur effektivt ett företag är på att nå prioriterade mål. Fastighetsägare med bostadsbestånd, tar fram KPIer för att följa upp arbetet inom social hållbarhet som underlag för finansiering (som hållbarhetslänkade lån) och hållbarhetsredovisning (CSRD).

Förutom att vi kommer kunna mäta om en insats fungerar så kan socialt länkade lån koppla finansieringen till rabatt på räntan om bolagen levererar inom social hållbarhet. 

Andreas Huss

Socialt länkade lån ger ekonomiska incitament

Att fokusera på insatser inom social hållbarhet kan visa sig bli en bra affär även rent ekonomiskt. 

- Förutom att vi kommer kunna mäta om en insats fungerar så kan socialt länkade lån koppla finansieringen till rabatt på räntan om bolagen levererar inom social hållbarhet. För ett fastighetsbolag med ett lån på flera miljarder så kan det innebära att lånet blir många miljoner billigare. Det är stora incitament att skapa förändring, förklarar han. Lönsamhet är en starkt drivande kraft och kan vi skapa affärer i social hållbarhet så kommer det automatiskt ske utveckling åt rätt håll, berättar Andreas Huss. 

Emelie Persson Lindqvist, chef för Hållbar finansiering på Handelsbanken, berättar om hur de ser på nyttan med hållbarhetslänkad finansiering: 

- Hållbarhetslänkad finansiering är alltmer efterfrågad och det bygger på relevanta nyckeltal (KPIer) som säkerställer att en förflyttning över tid fastställs. Vi ser fram emot ambitiösa och relevanta KPI:er som baseras på en metodik som består över tid, som är vetenskapligt förankrade och externt verifierade, förklarar hon. 

Anna-Karin Malmqvist är chef Bostad på Genova Property Group AB som är en av medlemmarna i HS30. 

- För oss på Genova är det centralt att skapa platser och bostäder där människor ska trivas, känna sig trygga och må bra. Bostaden är grundfundamentet i allas livsmiljö och att skapa hållbara bostäder för fler är en av samtidens största utmaningar. Tillsammans med HS30 ser vi att vi kan skapa gemensamma värden för både allmänna intressen och samhället i stort tillsammans med vårt affärsvärde, säger hon.

Våra medlemmar inom HS30 tycker det är väldigt intressant hur SHIC tydligt visar på mätbara resultat inom arbete för social hållbarhet. 

Ximena Horales

Fokuserat arbete ger resultat

HS30 (HS30 (Hållbart Stockholm 2030) arbetar främst med två hållbarhetsmål som fokuserar på klimat och social hållbarhet. Inom det sociala målet finns sedan tidigare sex fokusområden som bygger mycket på Stockholm Stads arbete med social hållbarhet. 

Ximena Horjales berättar hur arbetet har planerats. 

- Vi identifierade vilka förflyttningar vi ville åstadkomma inom ramen för HS30:s mål och tillsammans med Tomas Bokström och Marit Eskel tittade vi på vilken effekt vi ville uppnå och vad vi behövde mäta kopplat till aktiviteter och utfall, förklarar hon. 

Arbetet har genomförts med HS30-medlemmar i arbetsgruppen samt ett antal experter inom olika relevanta områden. Fyra workshops har genomförts och utgångspunkten var de sex fokusområdena som HS30 satt upp. 

- Metoden består av en sprint under tre månader där vi testar och fokuserar på specifika områden som många i arbetsgruppen tycker är relevant, till exempel trygghet i fastigheten. Det är ett område inom social hållbarhet, men som går att bygga ut till något större. Det prototypande arbetssättet som vi jobbar utifrån inom HS30 är en bra väg framåt för att utveckla arbetet i verkligheten. Att vi vågar agera och göra saker, säger Andreas Huss. 

Sprinten har lett till ett urval prototyper till KPI:er, en arbetshypotes som ska prövas och utvecklas. Ett exempel är KPI Samanhållning som utifrån ett index baserad på en kvalitetssäkrad enkät mäter effekten av aktiviteter som leder till ökad delaktighet och gemenskap, ökad känsla av samanhållning.

Hållbarhetsredovisningen skapar förändring

Ximena Horjales och Andreas Huss tror att social hållbarhet kommer bli en verklig kraft till förändring vad gäller utveckling av bostadsområden. 

- Våra medlemmar inom HS30 tycker det är väldigt intressant hur SHIC tydligt visar på mätbara resultat inom arbete för social hållbarhet. Det ska bli spännande att se vad vi kan göra tillsammans framöver i fler satsningar, säger de. 

Enligt de båda kommer hållbarhetsredovisningen (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) få stor påverkan på bostadsbranschen. CSRD är ett nytt EU-direktiv som ska säkerställa att företag transparent redovisar sitt arbete inom hållbarhet. 

- Det kommer få enorm genomslagskraft där bolag ser hur ökad hållbarhet även betyder ökad lönsamhet. Det är naturligt att tänka långsiktigt för förvaltande bolag. KPI:erna i arbetet som vi nu har tagit fram kommer kunna användas av bostadsaktörer för både förvaltande och utvecklande bolag. Det är viktigt att resultaten i vårt arbete linjerar med företagens hållbarhetsredovisning (CSRD) och bli ett tydligt verktyg kopplat till de sociala aspekterna, avslutar de. 

*KPI:er är ett mätbart värde som under en avgränsad tidsperiod visar hur effektivt ett företag är på att nå prioriterade mål. Fastighetsägare med bostadsbestånd, tar fram KPIer för att följa upp arbetet inom social hållbarhet som underlag för finansiering (som hållbarhetslänkade lån) och hållbarhetsredovisning (CSRD).

Om HS30

RISE är samordnare för hållbarhetsforumet HS30 (Hållbart Stockholm 2030) som samlar ett stort antal aktörer från bostadsutvecklingssektorn i Mälardalen för att minska det ekologiska avtrycket och för att ta social hållbarhet på allvar. Medlemmarna träffas regelbundet och kunskap inhämtas via samtal, workshops, föreläsningar och studiebesök. Kunskap och initiativ förankras och testas operativt genom arbetsgrupper och i verksamheterna för relevans. 

Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet är en dimension av hållbar utveckling som handlar om att skapa ett samhälle där alla människor har goda livsvillkor, rättigheter, delaktighet och tillit. Det innebär att man tar hänsyn till både nuvarande och framtida generationers behov och möjligheter.

Andreas Huss

Kontaktperson

Andreas Huss

Projektledare

+46 10 228 41 73

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Ximena Horjales

Projektledare

+46 10 516 68 52

Läs mer om Ximena

Kontakta Ximena
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.