Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg

Trots att den svenska hästnäringen utvecklats under de senaste åren har utvecklingen i den direkta arbetsmiljön mer eller mindre stått still. Det övergripande syftet med projektet är att skapa kunskap om hur ett långsiktigt arbetsmiljöarbete praktiskt kan integreras och fungera inom hästnäringen och på sikt bidra till ett hållbarare yrkesliv.

Syfte och mål

Målet med projektet är att utveckla metoder och verktyg för ett kontinuerligt och långsiktigt arbetsmiljöarbete riktat mot hästnäringen, med särskilt fokus på egenskaper som stimulerar till motivation och engagemang hos både ledning och anställda.

Utmaning

Hästnäringen kännetecknas av tungt och monotont arbete, bristfälliga rutiner, låg mekaniseringsgrad, hög olycksrisk och dåliga arbetsvillkor. Utvecklingen av arbetsmiljön hämmas troligtvis av brist­ande kunskaper om vilka metoder och verktyg som kan underlätta vid införande av ett kontinuerligt, fungerande arbetsmiljöarbete samt av bristande intresse och motivation hos ledning och anställda.

Lösning

Projektets fokus är att ta fram praktiska metoder och verktyg för systematiskt arbetsmiljöarbete, med särskild målsättning att samtidigt väcka motivation och intresse för arbetsmiljöfrågorna inom hästnäringen.  

Effekt

Med praktiska metoder och verktyg, utbildning och motivationshöjande insatser förväntas arbetsmiljöarbetet inom näringen på sikt förbättras avsevärt, vilket bidrar till förbättrad lönsamhet och produktivitet, en bättre fysisk och psykisk hälsa inom yrkesgruppen, färre arbetsolycksfall och mindre sjukfrånvaro.

Sammanfattning

Projektnamn

Arbetsmiljö inom hästnäringen

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

2 518 000 kr

Partner

Högskolan Dalarna, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Finansiärer

Stiftelsen hästforskning

Projektmedlemmar

Cecilia Lindahl

Kontaktperson

Cecilia Lindahl

+46 10 516 69 38

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.