Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Hållbar animalieproduktion med god djurvälfärd och -hälsa

En lönsam animalieproduktion är avgörande för ett livskraftigt jordbruk i Sverige. Genom innovation, forskning och utveckling arbetar RISE för att förbättra djurvälfärd och djurhälsa inom svensk mjölk-, ägg-, fisk- och köttproduktion, samtidigt som produktionens hållbarhet bibehålls eller ökas.

Hållbar animalieproduktion

En konkurrenskraftig animalieproduktion är en förutsättning för att uppfylla nationella mål som god djurhälsa och -välfärd samt biologisk mångfald och ett varierat odlingslandskap. Sverige har goda förutsättningar att producera animaliska livsmedel hållbart, och djurhållningen har generellt en hög djurvälfärd och hälsa.  Jordbruksnäringen behöver dock kontinuerligt arbeta med utveckling av ny kunskap, förbättring av produktionssystem och tillämpning av ny teknik för att höja välfärd, hälsa och produktivitet och därmed vara långsiktigt konkurrenskraftig.

Tillämpad forskning och utveckling i samarbete med jordbruksnäringen

Vi utvecklar och utvärderar teknik och metoder för en funktionell, lönsam och hållbar djurhållning. Vi arbetar med systemlösningar för effektiv och optimerad produktion och för en förbättrad kvalitet på mjölk, ägg, fisk och kött. Vi strävar efter lösningar som ger en bra miljö för såväl djur som människor samtidigt som de ska vara uthålliga ur miljösynpunkt och ge minimal negativ påverkan på omgivande mark, luft och vatten.

Vi arbetar med lantbrukets traditionella husdjur till exempel nötkreatur, grisar, får och fjäderfä, men även med hästar och fiskproduktion.

Vi utgår från branschens behov och projekten täcker in forskning, innovation och uppdrag. Vårt utvecklingsarbete sker i nära samarbete med jordbruksnäringen, rådgivning, producenter och lantbrukare, och de system och tekniker vi utarbetat utvärderas i praktiken ute på gårdar. I vår verkstad kan vi bygga prototyper för att sedan utvärdera dessa i en autentisk miljö. I flertalet projekt samarbetar vi med andra forskargrupper och kompetenser för att få helhetslösningar.

Exempel på områden vi arbetar inom:

  • Köttkvalitet
  • Djurskydd vid slakt, t.ex. alternativa bedövningsmetoder
  • Hållbara system för utegångsdjur
  • Digitalisering, sensorer och övervakning av djurvälfärd och -hälsa
  • Djurhantering och säkra, djurvänliga drivningssystem
  • Kartläggning av djurvälfärdsindikatorer
  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Byggnation, inhysningssystem och stallmiljö
  • Foder och foderutveckling
Mätning av köttkvalitet med ultraljud
Test av lättviktsgrindar
Slaktsvinsstall under uppbyggnad
Cecilia Lindahl

Kontaktperson

Cecilia Lindahl

+46 10 516 69 38

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Virtuella stängsel för enklare och mer flexibel betesdrift

Intresset för virtuella stängsel ökar inom svensk animalieproduktion som en flexibel innovativ lösning för betesdriften. Tekniken är dock inte godkänd i Sverige.
Projekt

Handbok om småskalig slakt och förädling

Syftet med projektet är att ge ut en ny utgåva av "Handbok om småskalig slakt och förädling". Handboken ska fungera som hjälpmedel för verksamhetsutövare, rådgivare och andra personer som planerar ny-, till- eller ombygg…
Projekt

Kylning av golv i grisstallar

Grisar är känsliga för värme och kan drabbas av värmestress om omgivningstemperaturerna blir för höga. Syftet med detta projekt är att undersöka effekterna av att kyla liggytan i slaktgrisboxar under den varma årstiden.
Projekt

SustAinimal

En centrumbildning för att identifiera och utveckla djurens roll för ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem.
Projekt

Digital precisionsavel - ökad välfärd och produktion hos mjölkkor.

Syftet med projektet är att utveckla en hållbar mjölkproduktion med realtid positioneringsteknologi. Fokus ligger på den sociala miljön för frigående mjölkkor och hur överföring av sjukdomar kan förutsägas med hjälp av modeller fö…
Projekt

Förbättrad djurvälfärd vid slakt av kalkon med en metod med kvävgassku

Elektrisk bedövning av kalkon vid slakt är den vanligaste metoden i Sverige, men har kritiserats då fåglarna hängs upp i benen när de är medvetna, vilket är stressande och smärtsamt och det finns hög risk för ofullständiga bedövni…