Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbar animalieproduktion med god djurvälfärd och -hälsa

En lönsam animalieproduktion är avgörande för ett livskraftigt jordbruk i Sverige. Genom innovation, forskning och utveckling arbetar RISE för att förbättra djurvälfärd och djurhälsa inom svensk mjölk-, ägg- och köttproduktion, samtidigt som produktionens hållbarhet bibehålls eller ökas.

Hållbar animalieproduktion

En konkurrenskraftig animalieproduktion är en förutsättning för att uppfylla miljömål som biologisk mångfald och ett varierat odlingslandskap. Sverige har goda förutsättningar att producera animaliska livsmedel hållbart, och djurhållningen har generellt en hög djurvälfärd och -hälsa. Jordbruksnäringen behöver dock kontinuerligt arbeta med utveckling av ny kunskap, förbättring av produktionssystem och tillämpning av ny teknik för att höja produktiviteten och lönsamheten och därmed vara långsiktigt konkurrenskraftiga.

Tillämpad forskning och utveckling i samarbete med jordbruksnäringen

Vi utvecklar och utvärderar teknik och metoder för en funktionell, lönsam och hållbar djurhållning. Vi arbetar med systemlösningar för effektiv och optimerad produktion och för en förbättrad kvalitet på mjölk och kött. Vi strävar efter lösningar som ger en bra miljö för såväl djur som människor samtidigt som de ska vara uthålliga ur miljösynpunkt och ge minimal negativ påverkan på omgivande mark, luft och vatten.

Vi arbetar med lantbrukets traditionella husdjur, nötkreatur, grisar, får och fjäderfä, men även med hästar som i dag främst används för sport och rekreation.

Vi utgår från branschens behov och projekten täcker in forskning, innovation och uppdrag. Vårt utvecklingsarbete sker i nära samarbete med jordbruksnäringen, rådgivning och lantbrukare, och de system och tekniker vi utarbetat utvärderas i praktiken ute på gårdar. I vår verkstad kan vi bygga prototyper för att sedan utvärdera dessa i en autentisk miljö. I flertalet projekt samarbetar vi med andra forskargrupper och kompetenser för att få helhetslösningar.

Exempel på områden vi arbetar inom:

  • Köttkvalitet
  • Djurskydd vid slakt, t.ex. alternativa bedövningsmetoder
  • Hållbara system för utegångsdjur
  • Digitalisering, sensorer och övervakning av djurvälfärd och -hälsa
  • Djurhantering och säkra, djurvänliga drivningssystem
  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Inomgårdsmekanisering, inhysningssystem och byggnation

Ultraljudsskanning av nötkreatur
Mätning av köttkvalitet med ultraljud

Cecilia Lindahl

Kontaktperson

Cecilia Lindahl

Senior Forskare

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Utfodringsanläggning - individuell foderstyrning digivande suggor i grupp

Målet med projektet är att utveckla en mobil utfodringsanläggning som kan användas både inomhus och på bete där foder kan regleras för varje sugga individuellt.
Projekt

Lättviktsgrindar av höghållfast stål för säkrare djurhantering

Vid hantering och drivning av nötkreatur används olika typer av grindar och grindsystem. Grindarna är ofta tunga och otympliga vilket utgör en arbetsmiljörisk. En annan risk är om grindar och grindsystemet försvårar djurhanteringe…
Projekt

Mekanisering av häststall för bättre arbetsmiljö och hästvälfärd

I projektet utvecklas och byggs en eldriven redskapsbärare utformad för att underlätta arbetsmoment i häststall som utgödsling, utfodring och ströhantering, vilken ska utvärderas praktiskt i stallmiljö. Projektet ska även belysa o…
Projekt

Förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom nya metoder och verktyg

Trots att den svenska hästnäringen utvecklats under de senaste åren har utvecklingen i den direkta arbetsmiljön mer eller mindre stått still. Det övergripande syftet med projektet är att skapa kunskap om hur ett långsiktigt arbets…
Område

Livsmedel

De flesta tycker nog att det viktigaste är att mat smakar gott. Men för klimatets skull behöver vi också nyttja råvaror och restprodukter bättre, öka konsumtion av klimatsmarta vegetabiliska proteiner som alternativ till kött, och…
Berättelse

Så ska svenskarna kunna välja godare kött

Svensk köttindustri ligger i framkant när det handlar om hållbarhet och djurhållning men gällande ätkvalitet ligger till exempel USA och Australien långt före. RISE deltar nu i ett EU-finansierat forskningsprojekt tillsammans med …
Projekt

Djurvänlig och säker klövverkning - en informationsfilm

Inom projektet tar vi fram en film som ska bidra till att sprida kunskap till bland annat lantbrukare och klövvårdare hur de kan skapa en djurvänlig, säker och effektiv klövverkning.
Projekt

Rastgård för ekologiska värphöns för bättre miljö och djurvälfärd

Efterfrågan på ägg från hönor som vistats utomhus är stor. Dock saknas kunskap i vilken omfattning dessa system påverkar miljön. Myndigheter och rådgivare har därför svårt att bedöma samt föreslå kostnadseffektiva åtgärder. Projek…