Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Eldriven redskapsbärare som underlättar utfordring, utgödsling och ströhantering

Mekanisering av häststall för bättre arbetsmiljö och hästvälfärd

I projektet utvecklas och byggs en eldriven redskapsbärare utformad för att underlätta arbetsmoment i häststall som utgödsling, utfodring och ströhantering, vilken ska utvärderas praktiskt i stallmiljö. Projektet ska även belysa olika tekniska lösningar för ökad mekanisering i hästnäringen för en bättre arbetsmiljö och en ökad djurvälfärd.

Syfte och mål

Målet med projektet var initialt att göra en omvärldsanalys av tillgängliga mekaniska lösningar för flera arbetsmoment i häststallar samt att kartlägga tekniker för övervakning av hästars välfärd och hälsa. Resultatet från teknikinventeringen används sedan som underlag för att identifiera en eller flera innovativa lösningar, som bedöms möjliga att utveckla och utvärdera praktiskt inom projektet.

Utmaning

Mekaniseringen i svenskt lantbruk har tagit stora steg i och med den relativt snabba tekniska utvecklingen. Däremot har mekaniseringen i hästnäringen i princip stått stilla. Hästnäringen brottas fortfarande med bristande arbetsmiljö och -villkor och arbetet utförs till stor del manuellt och hantverksmässigt.

Lösning

I större häststall såsom ridskolor, stuterier och travstall med anställd personal finns det stora möjligheter att underlätta arbetet med ökad mekanisering. Projektet ska belysa olika tekniska lösningar för ökad mekanisering i hästnäringen, en bättre arbetsmiljö och en ökad djurvälfärd. Projektet ska även bidra till utveckling av innovativa lösningar. Utifrån identifierade behov utvecklas och byggs en eldriven redskapsbärare utformad för att underlätta arbetsmoment i häststall som utgödsling, utfodring och ströhantering, vilken ska utvärderas praktiskt i stallmiljö.

Här kan du se en film från utvärderingen av maskinen på Axevalla: https://www.youtube.com/watch?v=k9EWakoov3g

Effekt

Genom en ökad mekanisering av häststallar kan tunga och monotona arbetsmoment minskas och därmed kan arbetet rationaliseras och arbetsmiljön på sikt förbättras.

Sammanfattning

Projektnamn

Mekanisering av häststall

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

1 050 000 SEK

Partner

Regal

Finansiärer

Västra götalandsregionen

Projektmedlemmar

Cecilia Lindahl

Kontaktperson

Cecilia Lindahl

Senior Forskare

+46 10 516 69 38

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.