Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cecilia Lindahl

Senior Forskare

Tel +46 10 516 69 38

E-post cecilia.lindahl@ri.se

Ort Uppsala

Enhet Jordbruk och trädgård I (101201)

ORCID 0000-0003-3748-3918

Cecilia är husdjursagronom och forskar inom områdena djurmiljö, djurvälfärd, djurhantering och säkerhet i lantbruket. Hon arbetar även med frågor kring köttproduktion, köttkvalitet och småskalig slakt. År 2014 disputerade hon i ämnet risk och säkerhet vid hantering av nötkreatur i mjölkproduktionen.

Nu pågående projekt handlar bland annat om arbetsmiljö inom hästnäringen, alternativa bedövningsmetoder för gris, ultraljudsskanning för att mäta köttkvalitet på nötkreatur och mekanisering av häststallar.

Sökord: jordbruk, animalieproduktion, arbetsmiljö, arbetsolyckor, häst, gris, kött, djur-människa interaktioner, djurbeteende

Relaterat