Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
PLF cow
Foto: Per Peetz Nielsen

Digital precisionsavel - ökad välfärd och produktion hos mjölkkor.

Syftet med projektet är att utveckla en hållbar mjölkproduktion med realtid positioneringsteknologi. Fokus ligger på den sociala miljön för frigående mjölkkor och hur överföring av sjukdomar kan förutsägas med hjälp av modeller för interaktion mellan kor.

Vårt jordbruk behöver förbättras för att möta behoven hos en växande befolkning. Ökad produktivitet ställer krav på djurvälfärd, samtidigt som miljöpåverkan måste minimeras. Vårt forskningsprojekt fokuserar på hur djurvälfärd och hälsa hos mjölkkor kan förbättras med hjälp av sensorteknologi samtidigt som produktionen blir mer effektiv. Ny teknik gör det möjligt att följa djurens beteende och sociala interaktioner. Det är ett snabbt växande forskningsfält med välutvecklad teknik men det är fortfarande oklart hur kornas beteende påverkar produktionen och sjukdomsspridning.
Vi kommer att använda ett befintligt positioneringssystem för kor inne i ladugårdar för att studera deras rörelsemönster och sociala interaktioner. Vi kommer att undersöka möjligheten att bedriva avel på mjölkavkastning där sociala interaktioner mellan kor byggs in i avelsmodellen och på så sätt öka både produktion och välfärd. Vi kommer att använda oss av teori utvecklad för indirekta genetiska effekter (IGE). En IGE är en genetisk effekt hos en individ som påverkar produktionsegenskapen hos andra individer i samma grupp. Effekten påverkas av hur mycket de olika djuren interagerar. Det är därför viktigt att först kvantifiera och förstå de sociala interaktionerna.
Genom att följa kornas rörelsemönster kan vi också studera sjukdomsspridning. Vi kommer att utveckla en befintlig simuleringsmodell för hur mastit (juverinflammation) sprids genom att lägga till information om djurens rörelsemönster. Dessutom kommer regelbundna stickprov att tas på bakterier i kornas mjölk och i den omgivande miljön för att bättre förstå spridning av mastit som sedan kan byggas in i simuleringsmodellen. Projektet kommer att resultera i ett beslutstödverktyg för mjölkbönderna och hela forskningsprogrammet genomförs i nära samarbete med mjölkböndernas egen husdjursförening Växa Sverige med över 6000 medlemmar.

Publications within the project

Sammanfattning

Projektnamn

PLF och spridning av sjukdommar

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projekt partner

Projektstart

Varaktighet

Fyra år

Total budget

17 276 450

Partner

Köpenhamns Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, VÄXA Sverige

Finansiärer

FORMAS

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Precision livestock breeding

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
12.Hållbar konsumtion och produktion
Per Peetz Nielsen

Kontaktperson

Per Peetz Nielsen

Senior Forskare

+46 10 516 69 29

Läs mer om Per Peetz

Kontakta Per Peetz
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.