Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitalisering som verktyg för ett hållbart och lönsamt jordbruk

Digitalisering och robotisering har stor potential till ett mer hållbart, lönsamt, klimatsmart och fossiloberoende jordbruk. Vi har den djupa kompetens inom både teknik och jordbruk som krävs för att hitta lösningar som fungerar i praktiken.

Radiostyrd eldriven maskin byggd i RISE prototypverkstad. Maskinen är byggd för användning i häststallar på uppdrag av Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning och ska få autonom styrning på sikt.

Digitalisering är nästa revolution för jordbruket. Digitaliseringen erbjuder idag lösningar på många utmaningar för en hållbar livsmedelskedja genom nya mätmetoder, datainsamling, analys och spårbarhet, samt ökad automatisering och precision.

I jordbruket samlas mycket av den digitala tekniken under begreppet precisionsjordbruk (platsspecifik odling, individanpassad djurproduktion) som handlar om att använda insatsmedel och insatser i den omfattning som de gör nytta och därmed öka både hållbarhet och lönsamhet för produktionen.

Med digitaliseringen tas nästa steg efter precisionsjordbruk genom att olika system kopplas ihop med IoT (Internet of things) och data analyseras med AI (Artificiell intelligens), vilket ofta benämns Smart farming eller Farming 4.0. Uppkoppling och delning av data är en nyckelfaktor för att lyckas. Resultaten från dataanalyser kan användas för ökad spårbarhet, som beslutsunderlag eller för att direkt styra autonoma maskiner som sköter odlingen eller djuren.

Vi har djup kompetens inom både teknik och jordbruk

Vid utveckling av ny teknik för jordbruket krävs både djup kunskap om jordbrukets behov och förutsättningar och om vilka möjligheter och begränsningar ny teknik har. Jordbruk sker i en omvärld med biologiska processer och samband som är komplexa och den teknik som används i dagens jordbruk är avancerad. Vi har denna breda kompetens samlad inom samma organisation med specialister inom både jordbruk och ICT.

Vi har infrastruktur för ny teknik för jordbruket

För test och utveckling i verklig miljö har vi ett brett nätverk med lantbrukare runt om i landet och inom jordbruksbranschen. Dessutom driver vi en testbädd för Digitaliserat jordbruk som fungerar som en arena för samarbete, utveckling och test, där jordbruksbranschen och industrin kan samarbeta och både utveckla jordbruket och nya produkter och tjänster. Vi har också en prototypverkstad där avancerade redskap, försöksutrustning eller autonoma eldrivna maskiner kan byggas.

När det första steget i utvecklingen är taget i testbäddsmiljö kan vi skala upp tester till verkliga gårdar runt om i Sverige.

Sensorer för växtodling

Erbjudande:

- Djup branschkunskap och brett nätverk inom jordbruk och dess produktionsgrenar som växtodling, animalieproduktion, trädgård, marin produktion och urban odling

- Kompetens för klimatsmart jordbruk som leder till fossiloberoende jordbruk och livsmedelsproduktion och potentiellt att jordbruket fungerar som en kolsänka i samhället

- Djup kompetens inom ICT med specialister inom IoT, dataanalys och AI, uppkoppling och radioteknik, datahantering, blockkedjor och spårbarhet, bildanalys, drönare, autonoma fordon, säkerhetssystem, EMC, certifiering, batteriteknik, elektrifiering och alternativa drivmedel.

- Hjälp genom hela innovationsprocessen, från idé och finansiering till färdig produkt

- Flexibel datainfrastruktur med eget datacenter och relevant kvalitetssäkrad data

- Tillgång till test- och utvecklingsmiljöer från simulering, labb och verkstad till verkliga gårdar för test och utveckling i verklig miljö

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.