Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Per Peetz Nielsen

Senior Forskare

Tel +46 10 516 69 29

E-post per.peetz.nielsen@ri.se

Ort Lund

Enhet Jordbruk och trädgård I (101201)

ORCID 0000-0002-1359-2952

Per har stor erfarenhet av samarbete med företag och ingenjörer för att utveckla digitala tekniker och sensorer för djurproduktion och utföra olika undersökningar på produktionsdjur, särskilt mjölkkor, i syfte att förbättra deras välfärd och samtidigt förbättra eller bibehålla intäkterna för bönderna. Han har erfarenhet av att arbeta som projektledare i internationella tvärfunktionella projekt som syftar till att antingen svara på en forskningsfråga eller utveckla och validera tekniska lösningar. Dessutom har han ett djupt intresse av att utveckla digitala tekniska lösningar som baseras på en solid statistisk grund kan användas för att automatiskt mäta beteende och hälsa. Detta intresse har resulterat i lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med universitet och näringen med målet att uppnå en fortsatt hög kvalitet på livsmedelproduktionen med speciell inriktning på hållbarhetsfrågan.

Relaterat