Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Demonstration of innovative integrated biomass logistics for the Agro-

Projektet handlade om att utnyttja lediga resurser, restströmmar och säsongsvariationer för att utveckla nya affärer och produkter hos företag inom jordbrukssektorn. Den svenska delen av projektet fokuserade på etanoltillverkning från halm, optimerad logistik och att, förutom etanol, även producera bio-olja från ligninresten.

Syfte och mål

Projektets syfte var att bredda råvarubasen hos ett företag genom att utnyttja befintliga resurser för att ta fram nya produkter för marknaden.

 Utmaning

Halmbaserad etanol är ett alternativ till etanolproduktionen baserad på spannmål men lönsamheten behöver förbättras. Hos företag inom jordbrukssektorn finns ofta resurser, kapaciteter och restströmmar som inte utnyttjas fullt ut och som skulle kunna skapa nya affärsmöjligheter.

Lösning

Projektet ville förbättra halmens värdekedja genom förbättringar i tillförselsystemet och genom att producera bioolja från den ligninrest som blir kvar vid etanolproduktion.

Effekt

För att möta den stora efterfrågan på biomassa vid omställningen till en bioekonomi samt öka andelen som producerats av svenska råvaror behövs en ökad användning av jordbrukets restströmmar. Halm är en av de restströmmar från jordbruket med störst potential.

D5.7 public report (pdf, 1.55 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

AGROinLOG

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinerar den svenska delen av projektet

Projektstart

Varaktighet

3,5 år

Total budget

67 MKr

Partner

Lantmännen

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Carina Gunnarsson

Kontaktperson

Carina Gunnarsson

Forskare

+46 10 516 69 32

Läs mer om Carina

Kontakta Carina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.