Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Energipositiva stadsdelar

Energipositiva stadsdelar (Positive Energy District - PED) är områden inom en stad som är utformade för att minska klimatpåverkan och främja hållbarhet genom att optimera energianvändningen och maximera användningen av förnybara energikällor.

I energipositiva stadsdelar integreras olika tekniker och strategier för minska beroendet av externa energikällor. Exempelvis kan solceller och solfångare installeras på byggnader för att producera elektricitet och värme, och energin kan lagras i batterier eller användas direkt för att möta energibehoven i området.

Energiförbrukningen i energipositiva stadsdelar kan också minskas genom energieffektiva byggnader med bra isolering, energisnåla apparater och belysning, samt smarta system för energihantering och övervakning. Det kan även finnas laddningsinfrastruktur för elbilar och andra hållbara transportsätt för att främja ett lågt koldioxidutsläpp inom området.

Genom att skapa energipositiva stadsdelar kan samhällen minska sin miljöpåverkan, öka energiresiliens  och bidra till övergången till en hållbar och koldioxidneutral framtid. Energipositiva stadsdelar fungerar som levande exempel och inspirerar till att införa liknande hållbarhetsstrategier och tekniker på bredare skala.

Energipositiva stadsdelar vara en viktig del av framtidens elmarknad genom att främja hållbarhet, förnybar energi och lokal energiförsörjning. Genom att skapa synergier mellan energiproduktion, konsumtion och distribution kan dessa områden bidra till att forma en mer resilient, effektiv och hållbar energisektor.

Dessa områden kan fungera som modeller och testbäddar för innovativa energilösningar och tekniker. Genom att skapa hållbara energisystem inom dessa områden kan man utvärdera och optimera olika aspekter som energiproduktion, energilagring, energiförbrukning och energihantering. Dessa erfarenheter och kunskaper kan sedan spridas och tillämpas på bredare skala inom energisektorn.

En framtidens elmarknad kan inkludera möjligheten för energipositiva stadsdelar att producera och sälja överskott av förnybar energi till det allmänna elnätet. Genom att vara nettoleverantörer av energi kan dessa stadsdelar bidra till att minska belastningen på konventionella energikällor och främja en mer decentraliserad och distribuerad energiförsörjning.

Dessutom kan energipositiva stadsdelar stimulera tillväxten av gröna jobb och främja ekonomisk hållbarhet. Genom att skapa en lokal energiinfrastruktur kan det finnas möjligheter för investeringar, innovation och sysselsättning inom områden som förnybar energiproduktion, energieffektivitet, energilagring och smarta energisystem.

RISE har experter inom olika områden relaterade till energipositiva stadsdelar, inklusive förnybar energi, energieffektivitet, energilagring, smarta energisystem och hållbar stadsutveckling. Dessa experter kan ge teknisk rådgivning och stöd för att utforma och implementera energilösningar som passar kundens behov och mål.

Genom att samarbeta med RISE våra kunder dra nytta av vår expertis och våra resurser för att utveckla och implementera hållbara och effektiva energilösningar.

 

Sara Ghaem Sigarchian

Kontaktperson

Sara Ghaem Sigarchian

+46 10 516 65 80

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.