Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Sektorkoppling, systemstabilitet och systemsimulering

Sektorkoppling av energisystem inklusive vätgas för ökad verkningsgrad och flexibilitet. Systemstabilitet för ett effektivt nyttjande av elnätet genom t.ex. stödtjänster på balansmarknaden. Dessa system är ofta komplexa och kan kräva simulering för att avgöra hur lämpliga de är att realisera. Vi har kompetensen för att avgöra det.

Vad är sektorkoppling?

Sektorkoppling innebär att koppla ihop flera energisystem där en energibärare omvandlas till en annan. Exempelvis kan det handla om förnybar el, värme, gas, mobilitet och/eller industriella processer i ett system med ökad systemverkningsgrad och flexibilitet för att minska klimatpåverkan samt kostnader. Utmaningar kan vara att få ihop helheten så att ett sammankopplat system blir gynnsamt ur ett geografiskt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Exempel på sektorkoppling är:

 • Vätgasproduktion i samband med fjärrvärmeanläggningar, reningsverk, växthus och integration med förnybar elproduktion
 • Systemtjänster med elektrolysörer i elsystemet genom balansreglering, vätgasdrivna gasturbiner och bränsleceller
 • Elektrifierade fordon som flexibilitetsresurs som vehicle-to-grid och styrd laddning 

Vad är systemstabilitet?

Elsystemet måste hållas stabilt så att elproduktion och elanvändning matchar inom elnätets begränsningar. Vid nyetablering av elproduktion eller stora elanvändare, t.ex. laddare för fordon eller stora elektrifierade industrier, är möjliga insatser för systemstabilitet exempelvis:

 • Efterfrågeflexibilitet, att elanvändare automatiskt kan reglera elanvändningen beroende på elnätet
 • Batterilager, att överskottsel lagras i stor eller liten skala för senare användning
 • Stödtjänster, att stora elproducenter eller elanvändare får betalt för att agera på balansmarknaden

Våra tjänster

 • Systemperspektiv och systemintegration för sektorkoppling av befintliga eller nya energisystem
 • Beräkning, dimensionering, modellering, simulering och optimering av energisystem
 • Utveckling av stödtjänster 
 • Utveckling av flexibilitetslösningar
 • Riskanalys av systemet
 • Framtagande av underlag till upphandling
 • Allmänt expertstöd, t.ex. rörande ekonomi, teknik och regelverk 
Anders Wickström

Kontaktperson

Anders Wickström

Senior Projektledare

+46 10 516 67 02

Läs mer om Anders

Kontakta Anders
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.