Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Energisystem­analys ur ett samhällsnytto­perspektiv

Vi gör samhällsnyttoinriktade analyser av lokala, regionala och nationella energisystem för att skapa underlag till investeringar, styrmedel och affärsmodeller för energisystemet. Analyserna har ett systemperspektiv och inkluderar ofta interaktioner och synergier mellan olika energibärare så som el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Genom att tillämpa en hög systemnivå och ett samhällsnyttoperspektiv är det möjligt för oss att skapa underlag som kan bidra till omställningen till ett mer hållbart energisystem. Vi inkluderar ofta både tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i våra analyser. Våra kompetenta medarbetare har olika expertområden vilket gör att vi kan hantera en bredd av frågeställningar.

Klimatsmart energisystem

Behovet av att ställa om till ett hållbart och mer klimatsmart energisystem är de flesta överens om, men det finns många olika lösningar på den utmaningen. Eftersom olika aktörer oftast har begränsade resurser att satsa på omställningen kan vi med hjälp av scenarioanalys utvärdera olika lösningar under olika förutsättningar och påvisa styrkor och svagheter med olika alternativ vilket kan användas som underlag vid exempelvis investeringar.

Flexibilitet i produktion och konsumtion

Omställningen till ett mer hållbart energisystem där en större andel av energin genereras av decentraliserade producenter från intermittenta källor ställer också nya krav på energisystemet på olika nivåer. Ökad flexibilitet och integrering av olika energibärare nämns ofta som lösningar på denna utmaning, där kan vi bidra med analyser av flexibilitetspotentialer för produktion och konsumtion och vilken möjlighet det finns att förflytta laster i tid men också integrering av energibärare. Vi utvecklar optimeringsbaserade energisystemmodeller som används för scenarioanalys och för att uppskatta nya teknikers potential i urbana energisystem.

Det går att tillämpa våra samhällsnyttoorienterade analyser inom flera olika energisystemområden, så som:

  • flexibilitet i elsystemet
  • integrering av energibärare
  • klimatsmarta energilösningar för städer
  • uppskalningseffekter av olika lösningar
  • driftoptimering

Kontaktperson

Maria Willborg

Enhetschef

+46 10 516 61 97

Läs mer om Maria

Kontakta Maria
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.