Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Energisystem­analys ur ett samhällsnytto­perspektiv

Vi gör samhällsnyttoinriktade analyser av lokala, regionala och nationella energisystem för att skapa underlag till investeringar, styrmedel och affärsmodeller för energisystemet. Analyserna har ett systemperspektiv och inkluderar ofta interaktioner och synergier mellan olika energibärare så som el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Genom att tillämpa en hög systemnivå och ett samhällsnyttoperspektiv är det möjligt för oss att skapa underlag som kan bidra till omställningen till ett mer hållbart energisystem. Vi inkluderar ofta både tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter i våra analyser. Våra kompetenta medarbetare har olika expertområden vilket gör att vi kan hantera en bredd av frågeställningar.

Klimatsmart energisystem

Behovet av att ställa om till ett hållbart och mer klimatsmart energisystem är de flesta överens om, men det finns många olika lösningar på den utmaningen. Eftersom olika aktörer oftast har begränsade resurser att satsa på omställningen kan vi med hjälp av scenarioanalys utvärdera olika lösningar under olika förutsättningar och påvisa styrkor och svagheter med olika alternativ vilket kan användas som underlag vid exempelvis investeringar.

Flexibilitet i produktion och konsumtion

Omställningen till ett mer hållbart energisystem där en större andel av energin genereras av decentraliserade producenter från intermittenta källor ställer också nya krav på energisystemet på olika nivåer. Ökad flexibilitet och integrering av olika energibärare nämns ofta som lösningar på denna utmaning, där kan vi bidra med analyser av flexibilitetspotentialer för produktion och konsumtion och vilken möjlighet det finns att förflytta laster i tid men också integrering av energibärare. Vi utvecklar optimeringsbaserade energisystemmodeller som används för scenarioanalys och för att uppskatta nya teknikers potential i urbana energisystem.

Det går att tillämpa våra samhällsnyttoorienterade analyser inom flera olika energisystemområden, så som:

  • flexibilitet i elsystemet
  • integrering av energibärare
  • klimatsmarta energilösningar för städer
  • uppskalningseffekter av olika lösningar
  • driftoptimering
Inger-Lise Svensson

Kontaktperson

Inger-Lise Svensson

Enhetschef

Läs mer om Inger-Lise

Kontakta Inger-Lise
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Kontakta kundservice

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Energi

Klimatutmaningen och samhällets stora behov av energi kräver nya hållbara, konkurrenskraftiga och flexibla lösningar. Nationella mål som fossilfri elproduktion 2040, fossiloberoende fordonsflotta 2030 och klimatneutralt samhälle 2…
Projekt

RUGGEDISED -Smarta och energieffektiva städer

Smart Citiesprojektet RUGGEDISED kommer att testa lösningar för produktion och styrning av värme och elenergi i städer. Investeringar görs i mätnings och styrsystem för att bättre kombinera produktion och behov av energi med sk sm…
Berättelse

Smarta städer ska ge lägre koldioxidutsläpp och bättre energieffektivitet

80 procent av Europas invånare bor i städer. RISE driver just nu EU-projektet Sinfonia som fokuserar på städernas viktiga roll i övergången till en mer resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi.
Område

Resurseffektiva städer

Fler och fler flyttar till städer. Och i takt med att städerna växer ökar också deras andel av koldioxidutsläppen. Men det finns även fantastiska möjligheter att minska miljöbelastningen genom att olika resurser kan samordnas effe…
Projekt

Fossil Free Energy Districts

Med en lokal energimarknad hoppas RISE med partners kunna minska miljöpåverkan och öka leveranssäkerheten för fjärrvärme, fjärrkyla och elkraft. På marknaden kommer producenter och konsumenter tillsammans uppnå miljöbesparingar ge…
Projekt

SINFONIA- Low carbon cities for better living

SINFONIA aims at developing and testing new technology for the creation of smart and energy efficient cities which reduces energy demand by 50%. Demonstration measures e.g. refurbishments and smart grids in Innsbruck and Bolzano, …