Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Systemförändring med lokalt delad energi - Om projektet

Projektet angriper viktiga frågor kopplat till energigemenskaper. Vi tittar närmare på områden där det finns kunskapsluckor gällande exempelvis sociala hinder, lagstiftning, affärsmodeller och uppskalning. 

Energigemenskaper möjliggör klimat- och energiomställning eftersom de bidrar till mer förnybar energi, energieffektivisering, minskade effektuttag och systemnytta. Syftet med projektet är att förnya det svenska energisystemet för att möta framtida energibehov och samtidigt värna om klimat och miljö. 

Energigemenskaper kan ge energibesparingar på upp till 30 %.

Energigemenskaper är en väg mot omställning

Det övergripande målet är att, i två olika piloter, formulera riktlinjer för upphandlingar och regelverk så att tjänster, innovationer och affärsmodeller kan skapas för att realisera effektiva energigemenskaper i Sverige. Att de två piloterna är dels ett befintligt område i Hammarby Sjöstad och dels ett nybyggt bostadsområde i Örebro, är något som är viktigt då de sociala utmaningarna som ska undersökas förväntas se olika ut beroende på om bostadsområdet är befintligt eller nybyggt. 

Fokusområden för projektet framåt

De fokusområden som projektet undersöker bidrar alla till att belysa viktiga aspekter som vi behöver ta hänsyn till, påverka eller utveckla för att få till en systemförändring med lokalt delad energi.  

Läs mer om våra fokusområden här.

Projektets mål

1 Minska köpt energi, genom energieffektivisering, med 30 % på områdesnivå i nybyggnation jämfört med traditionellt byggande.
2 Öka lokal förnybar energiproduktion och användning med 20 % i nybyggnation och befintlig bebyggelse på områdesnivå.
3 Implementera och demonstrera innovativt för att minska fjärrvärmeförluster och CO2-utsläpp med 20 % från fjärrvärmeproduktion genom lågtemperatursystem i nybyggnation.
4 Öka implementering av fossilfria transportlösningar med 20 % genom laddsystem och bilpooler i nybyggnation och befintlig byggd stadsmiljö.
5 Implementera och demonstrera innovativa energiteknologier för att minska peakeffektbehov med minst 33 %. Detta ska ske genom energistyrning mellan byggnader, laststyrning, lagring och V2G-lösningar i nybyggnation och befintlig byggd stadsmiljö.
6 Öka marknadens mognad för att ta in nya affärsmöjligheter (BRL) för energiinnovationer och för energisystemutveckling genom aktiv governance i den byggda miljön.
7 Beskriva och dokumentera governance-processen för att möjliggöra replikering och uppskalning, för städer och kommuner men också för kommande affärsägare som kan även finnas i andra länder.
8 Presentera resultatet från piloterna i minst 10 nationella och minst 10 internationella nätverk samt i ett antal filmer för att stimulera replikering och uppskalning.
9 Öka  Customer readiness level (CRL) genom att samla insikter och kunskap kring kunders olika drivkrafter, kunskap, identitet och förutsättningar att delta i en energigemenskap.
10 Utröna i vilken utsträckning kommande lagstiftning kring energigemenskaper ger möjlighet att skapa lokala energisamhällen och vilka förutsättningar som gäller för detta.

KORTFAKTA

Projekttid: 2021-03-31 – 2024-12-18

Total budget: 59 MSEK

Koordinator: RISE

Finansiär: Energimyndigheten

Projektpartners: KTH, Örebro Kommun, ÖrebroBostäder, ElectriCITY, E.ON, KTC, Enstar, Siemens, Ellevio

Erika Lönntoft

Kontaktperson

Erika Lönntoft

Projektledare

Läs mer om Erika

Kontakta Erika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Hanna Hasselqvist

Kontaktperson

Hanna Hasselqvist

Forskare

+46 73 270 87 96

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.