Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Livsmedel och dricksvatten inom totalförsvar

Trygg och säker försörjning av livsmedel och dricksvatten är nödvändigt för människors liv och hälsa. Det är grundläggande i såväl fredstida kriser som under höjd beredskap och ytterst i krig.

Livsmedel och dricksvatten i krisberedskap och civilt försvar

Livsmedelssystemet är ett komplext system som i normaltid bygger på fungerande global handel med just-in-time-produktion. Idag är hälften av all mat, varannan tugga vi äter, importerad. Sverige är i hög grad beroende av import. Vid kris och krig ställs vår nationella försörjningsförmåga på prov.

Livsmedelsförsörjning är en viktig beredskapssektor i det civila försvaret. Genom att stärka det civila försvaret ökar vår förmåga att hantera kriser och krisberedskapen stärks.

Fokus på att upprätthålla nödvändig försörjning

Livsmedel och dricksvatten i krisberedskap och civilt försvar handlar om att upprätthålla nödvändig försörjning till landets befolkning även vid störningar. Vid en kris som orsakas av extremväder kan konsekvensen av exempelvis en avstängd hamn innebära avbrott eller produktionsförluster i livsmedelskedjan. När nödvändiga varor, kemikalier, råvaror och insatsvaror förhindras att nå sin destination riskerar livsmedelsproduktionen att stoppas eller minskas.

RISE bidrar till uppbyggnad av livsmedelsberedskap

RISE bidrar genom att stötta näringsliv och offentlig sektor med expertis kopplad till livsmedel och dricksvatten. Förutom att främja samverkan mellan olika aktörer bidrar vi med teoretisk och praktisk kompetens inom en mängd områden, såsom bland annat:

  • säkra livsmedel och säkert dricksvatten
  • risk- och sårbarhetsanalyser i försörjningskedjor
  • omställning av produktion
  • livsmedel med förlängd lagringsstabilitet
  • flexibel produktion och tillverkningsberedskap
  • anpassningsbar teknik
  • resurseffektiva lösningar
  • mobila lösningar
  • funktionella livsmedelsförpackningar
  • certifiering av ledningssystem för kontinuitetshantering ISO 22301:2019 – säkerhet och resiliens

Webbinarier

Livsmedelsberedskap: Lagringsstabila produkter och frystorkad mat

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar med beredskapsfrågor i en kommun eller en organisation. I webbinariet får du höra mer om tekniker för att producera lagringsstabila produkter ur ett beredskapsperspektiv och om hur Linköpiings kommun arbetar med frystorkning av mat för ökad beredskap.

Livsmedelsberedskap: Anpassningsförmåga för en osäker framtid

Det finns ett stort behov av att öka takten av uppbyggnaden av den moderna civila beredskapen. För att göra det effektivt behövs samarbete. RISE kan stötta kommunerna i frågor så som till exempel framsyn och scenarioanalys, resilient digitalisering, vattenförsörjningsfrågor samt via rådgivning till kost- och måltidsorganisationer. I det här inspelade webbinariet riktat till kommunala krissamordnare ville vi fånga upp kommunernas behov gällande civil beredskap. 

Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Gunilla Martinsson

Projektledare

+46 10 516 66 13

Läs mer om Gunilla

Kontakta Gunilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Transporter inom totalförsvar

Transporter är en viktig del av totalförsvar och krisberedskap. Det handlar om att transportera människor, råvaror, förbrukningsmaterial och utrustning. Men också om att transportera energi, processhjälpmedel och kompetens.
Expertis

Info & kommunikation inom totalförsvar

Information och kommunikation är grundläggande delar av totalförsvaret. Utan fungerande IT-system fungerar inte de funktioner som samhället bygger på. Det är därför viktigt att samhället lyckas förebygga, upptäcka och hantera risk…
Expertis

Hälso- och sjukvård inom totalförsvar

Hälso- och sjukvård är en viktig del av det svenska totalförsvaret och den nationella krisberedskapen.
Expertis

Produktionsomställning inom totalförsvar

Under tider av kris och krig ställs vårt samhälle inför nya utmaningar. Bland annat behöver vi hitta alternativ försörjning av produkter inom hälsa och sjukvård.
Expertis

Cybersäkerhet inom totalförsvar

Med ett alltmer digitaliserat samhälle ökar också risken för cyberangrepp. Såväl kritiska samhällsfunktioner som enskilda organisationer och företag kan slås ut av en cyberattack. Det är därför viktigt att möta den digitala utveck…
Expertis

Energiförsörjning inom totalförsvar

Energiförsörjning inom totalförsvar och krisberedskap handlar om att kunna hantera Sveriges energibehov även under kris och krig.
Expertis

Skydd och säkerhet inom totalförsvar

Skydd och säkerhet är viktiga parametrar inom totalförsvar och krisberedskap.