Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Fredrik Fogelberg

Forskare

Tel +46 10 516 69 08

E-post fredrik.fogelberg@ri.se

Ort Uppsala

Enhet Jordbruk och trädgård II (101202)

ORCID 0000-0001-6585-008X

Jag är agronomie doktor i lantbuksteknik och forskare inom kedjan odling-skörd-livsmedel/foder. Arbetar huvudsakligen med baljväxter och deras användning till foder eller livsmedel. Ett annat område är ogräsbekämpning i lantbruket samt på hårdgjorda ytor. Krisberedskap i lantbruket är ett nytt område som jag bygger upp tillsammans med kolleger inom och utom RISE.

Typiska sökord: bönor, baljväxter, ogräsbekämpning, järnvägar, specialgrödor, hortikultur, grönsaker, krisberedskap, Nordiskt samarbete

Relaterat