Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbar vattenförsörjning och vattenanvändning

Klimatförändringar, urbanisering och åldrad infrastruktur innebär påtagliga utmaningar för vattenförsörjningen både i Sverige och globalt. För att hantera utmaningarna och säkerställa en långsiktigt hållbar vattentillgång krävs välgrundade prioriteringar och beslut kring åtgärder. Vi tar fram relevant beslutsunderlag.

Investeringsbehoven inom vattensektorn är stora och det är viktigt att satsa på de åtgärder som ger störst nytta. Genom att tillämpa olika former av beslutsstöd ges strukturerad guidning så att de beslut som fattas är välgrundade och tar hänsyn till det som anses viktigt för den specifika organisationen, regionen och situationen man befinner sig i.

Prioriteringar för långsiktig vattenförsörjning

För närvarande bor nästan hälften av jordens befolkning, cirka 3,6 miljarder människor, i områden där brist på vatten kan uppstå minst en månad per år. Denna siffra förväntas öka till mellan 4,8 och 5,7 miljarder människor år 2050. Vattenbrist förekommer även i Sverige under delar av året. En god hushållning och prioritering av vad vattnet används till är nödvändigt för att säkerställa en långsiktigt hållbar vattentillgång.  

Från analys till beslutstöd och åtgärd

Vi utvecklar och tillämpar skräddarsydda beslutsstöd, baserade på exempelvis kostnads-nyttoanalys, systemanalys, riskanalys och hållbarhetsanalys, i syfte att möjliggöra välgrundade beslut vid val och prioriteringar av åtgärder för vår framtida vattenförsörjning och vattenanvändning.

Josefine Klingberg

Kontaktperson

Josefine Klingberg

Projektledare

+46 70 322 63 14

Läs mer om Josefine

Kontakta Josefine
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kristina Dahlberg

Kontaktperson

Kristina Dahlberg

Projektledare

+46 10 516 63 16

Läs mer om Kristina

Kontakta Kristina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

SCARCE - hållbar vatten­användning i områden med vatten­brist

Syftet med projektet är att ta fram beslutsstöd för vägledning och prioritering kring åtgärder i områden med vattenbrist. Bland annat studeras åtgärders kostnadseffektivitet, bidrag till ökad vattentillgång samt genomförbarhet.
Projekt

ReWarDS - besluts­stöd för hållbar regional vatten­försörjning

Inom projektet ReWarDS har en generell beslutsstödsmodell för utvärdering av regionala vattenförsörjningsåtgärder tagits fram. Modellen bygger på de vedertagna metoderna multikriterieanalys och kostnads-nyttoanalys för bedömning a…
Område

Vatten

Hur mycket rent, drickbart vatten har du använt idag? Många gånger slår vi säkert på kranen utan att tänka. Men dricksvatten är en lyxvara i många delar av världen. Varje år blir barn och vuxna sjuka och dör på grund av smutsigt v…
Berättelse

Rätt mängd vatten av rätt kvalitet, på rätt plats och i rätt tid

KRÖNIKA: Vet du hur mycket vatten du använder varje dag? Svaret är i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Detta gör vatten till det absolut största flödet av livsmedel till hushållen. Det är också det billigaste. Drick…
Erbjudande

Vattenförsörjning – för daglig drift och kris

Kommunen ansvarar för den dagliga vattenförsörjningen. Kommunen är också ansvarig för vattenförsörjning vid kris. En kris kan till exempel bero på vattenbrist på grund av torka, kontaminering på grund av farliga oavsiktliga utsläp…