Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Rengöring och desinfektion - Jämförelse av rengöringsteknik

Vi ger dig möjlighet att jämföra din nuvarande rengörings- och desinfektionsteknik med nya alternativ.

Syfte

Detta är en tjänst inom RISE testbädden Cleaning Innovation.

Ny teknik för rengöring och desinfektion utvecklas kontinuerligt. Men hur kan ett livsmedelsproducerande företag utvärdera ett nytt koncept utan att störa produktionen? Hur försäkrar man sig om att den alternativa tekniken ger motsvarande eller bättre resultat än den nuvarande?

Inom testbädden erbjuder vi en tvåstegs oberoende utvärdering och jämförelse. Resultatet bidrar till ett förbättrat beslutsunderlag för ett säkrare och enklare teknikbyte.

Metod

Steg 1- Insamling av fakta och försök i modellsystem

Utvärderingen inleds med att våra experter besöker ditt företag för att få information om nuvarande rengörings- och desinfektionsrutiner. Mikroorganismer från produktionslinjerna samlas in liksom analysdata från företagets rengöringskontroll. Informationen används för att anpassa modellsystemet där testet ska genomföras. Vi fastställer de krav som ska ställas på den alternativa tekniken för att den ska anses ha gett ett fullgott resultat. Följande faktorer kan anpassas: val av teknik, kemikalier, verkningstider, temperaturer, material, smuts och mikroorganismer (patogener och förskämningsflora).

Steg 2 - Kontroll och uppföljning

Förutsatt att utvärderingen i modellsystemet faller väl ut erbjuds även kontroll och uppföljning av effektivitet på plats på företaget. Provtagning avseende mikroorganismer på ytor (svabbprov för totalantal, Enterobacteriaceae, jäst eller specifikapatogener) och/eller i luftprov samt smutsrester på ytor (ATP, protein) samlas in och analyseras. Provtagningen görs innan en nyrengörings- och/eller desinfektionsteknik införs. Den upprepas när den alternativa tekniken använts ett antal veckor eller månader.

Leveranser

Resultat och slutsatser sammanställs i en rapport som presenteras vid ett möte.

Beställning

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tjänst

Rengöring och desinfektion - Jämförelse av rengöringsteknik

Fältmätning

Tillgänglig

Pris

Pris vid offertförfrågan

Leveranstid

Leveranstiden beror på komplexiteten i projektet.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Birgitta Bergström

Kontaktperson

Birgitta Bergström

Projektledare

+46 10 516 66 92

Läs mer om Birgitta

Kontakta Birgitta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.