Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt detektera, kvantifiera, karakterisera och/eller identifiera olika typer av mikroorganismer. Bland annat arbetar vi med analysmetodik för att kunna utvärdera antimikrobiell effekt samt detektera patogena mikroorganismer i biologiska prover, på medicintekniska produkter och i livsmedel.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

 • Analys av prover med specialanpassade och/eller standardiserade analysmetoder
 • Utveckling och anpassning av metoder, till exempel för olika provtyper
 • Validering och jämförelser av analysmetoder
 • Implementering av analysmetoder på kundlaboratorier
 • Utbildning inom analysmetoder
 • Litteraturstudier

Vi arbetar med många olika tekniker och metoder, allt från klassiska mikrobiologiska odlings- och mikroskoperingstekniker till avancerade metoder i forskningsfronten.

Vi har tillgång till välutrustade laboratorier några klassade som Bio Safety Level 2 (BSL2) för arbete med patogena mikroorganismer såsom Listeria, Legionella, Campylobacter och Staphylococcus aureus inklusive MRSA. Vi arbetar med många olika typer av mikroorganismer, inklusive bakterier, virus, jäst och mögel.

Mer information

Exempel på metoder vi erbjuder:

 • Klassisk mikrobiologi (odlingsbaserade metoder och mikroskopering)
 • PCR, qPCR
 • DNA-sekvensering (helgenomsekvensering, metagenomik, 16S rDNA-sekvensering)
 • Flödescytometri
 • Biofilmsreaktorer

Exempel på provtyper:

 • Livsmedel
 • Vatten av olika typer
 • Övriga biologiska prover
 • Medicintekniska produkter
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Senior forskare

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Birgitta Bergström

Kontaktperson

Birgitta Bergström

Projektledare

Läs mer om Birgitta

Kontakta Birgitta
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Kemisk och biologisk analys

Kemisk och biologisk analys är grundläggande och oumbärliga verktyg för de flesta typer av produktion, forskning och utveckling. Vi erbjuder branschspecifika analystjänster och analysexpertis inom ett brett fält av områden. Exempe…
Område

Infektionskontroll

Omkring 700 000 människor i världen dör varje år till följd av infektioner orsakade av resistenta mikroorganismer. Enligt WHO utgör antibiotikaresistens ett av de största hoten mot vår hälsa. Utvecklingen hänger ihop med en ofta f…
Erbjudande

Validering av snabbtester för påvisning av anti­kroppar mot covid-19

RISE har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten validerat prestandan hos utvalda snabbtester (patientnära tester, Point of care, POC) avsedda att påvisa antikroppar mot viruset SARS-CoV-2, som orsakar covid-19. RISE öppnar nu för fler…
Projekt

Ny DNA-baserad metodik för analys av hudflora

Projektets mål är att ta fram och validera robusta DNA-baserade metoder (qPCR och NGS) för att kvantifiera bakterier i hudens mikrobiom. Projektet lägger grund för studier av hudens mikrobiom för att exempelvis undersöka effekten …
Projekt

Visualisering av ren­görings­effekter i sjukvård och livsmedels­industri

Minskad smittspridning i exempelvis sjukvård och livsmedelsproduktion leder till stora samhällsekonomiska vinster. Det är svårt att veta om rengöringen är tillräcklig och standarder för att mäta detta saknas. Vi utvecklar därför e…
Berättelse

Betydelsen av virusbekämpning sträcker sig långt bortom pandemin

Pandemin har aktualiserat och tydliggjort vikten av kunskaper kring virusbekämpning. För att kunna möta framtida behov för nya viruspandemier och kunna hjälpa uppdragsgivare från näringsliv och akademiska forskningspartners med rå…
Projekt

Helgenomsekvensering för studier av virus som en del av handens mikrobiota

Samspelet mellan olika virus och mikroorganismer på huden är komplext då mikrobiotan byggs upp och bibehålls. Hygienprodukter bör utformas så att sjukdomsframkallande mikroorganismer tas bort utan påverkan på övriga mikrobiotan. P…
Projekt

Metodik för studier av virus och virucida effekter

Projektet förväntas stärka svensk industris konkurrenskraft och innovationsförmåga, samt samhällets beredskap inom områdena infektionsprevention och mikrobiell diagnostik. Detta kommer att göras genom att etablera, utveckla och ut…