Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt detektera, kvantifiera, karakterisera och/eller identifiera olika typer av mikroorganismer. Bland annat arbetar vi med analysmetodik för att kunna utvärdera antimikrobiell effekt samt detektera patogena mikroorganismer i biologiska prover, på medicintekniska produkter och i livsmedel.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

 • Analys av prover med specialanpassade och/eller standardiserade analysmetoder
 • Utveckling och anpassning av metoder, till exempel för olika provtyper
 • Validering och jämförelser av analysmetoder
 • Implementering av analysmetoder på kundlaboratorier
 • Utbildning inom analysmetoder
 • Litteraturstudier

Vi arbetar med många olika tekniker och metoder, allt från klassiska mikrobiologiska odlings- och mikroskoperingstekniker till avancerade metoder i forskningsfronten.

Vi har tillgång till välutrustade laboratorier några klassade som Bio Safety Level 2 (BSL2) för arbete med patogena mikroorganismer såsom Listeria, Legionella, Campylobacter och Staphylococcus aureus inklusive MRSA.


Mer information

Exempel på metoder vi erbjuder:

 • Klassisk mikrobiologi (odlingsbaserade metoder och mikroskopering)
 • PCR, qPCR
 • DNA-sekvensering (helgenomsekvensering, metagenomik, 16S rDNA-sekvensering)
 • Flödescytometri
 • Biofilmsreaktorer

Exempel på provtyper:

 • Livsmedel
 • Vatten av olika typer
 • Övriga biologiska prover
 • Medicintekniska produkter
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

+46 10 516 67 30
charlotta.lofstrom@ri.se

Läs mer om Charlotta

Relaterat

Område

Kemisk och biologisk analys

Kemisk och biologisk analys är grundläggande och oumbärliga verktyg för de flesta typer av produktion, forskning och utveckling. Vi erbjuder branschspecifika analystjänster och analysexpertis inom ett brett fält av områden. Exempe…
Område

Infektionskontroll

Omkring 700 000 människor i världen dör varje år till följd av infektioner orsakade av resistenta mikroorganismer. Enligt WHO utgör antibiotikaresistens ett av de största hoten mot vår hälsa. Utvecklingen hänger ihop med en ofta f…
Projekt

Visualisering av ren­görings­effekter i sjukvård och livsmedels­industri

Minskad smittspridning i exempelvis sjukvård och livsmedelsproduktion kan leda till stora samhällsekonomiska vinster. Det är svårt att veta om rengöringen är tillräcklig och standarder för att mäta detta saknas. Vi utvecklar därfö…
Projekt

Innovation för minskad smitta och AMR i barnomsorg, djursjukvård och livsmedel

Minskad spridning av antimikrobiell resistens (AMR) är nödvändigt för att i framtiden kunna bota relativt enkla, men potentiellt dödliga infektioner. Överdriven och felaktig användning av antibiotika till människor och djur samt o…
Område

Livsmedel

Konsumenter och samhället ställer allt högre krav på att mat i framtiden ska vara både hållbart och etiskt producerad och samtidigt ha en positiv inverkan på vår hälsa. Tillsammans med kunder och partners utvecklar vi hållbara sys…
Kurs

3 nov 2020, 10:00 - 5 nov 2020, 16:00

Mögelsvamp – teori och praktik

Mögelsvampars tillväxt i olika produkter är ett kvalitetsproblem och i vissa fall kan mögeltillväxten även innebära en risk för toxin-bildning. En identifiering till släkte/undersläkte är en god hjälp när man ska avgöra om denna risk föreligger.
Område

Vatten

Hur mycket rent, drickbart vatten har du använt idag? Många gånger slår vi säkert på kranen utan att tänka. Men rent vatten är en lyxvara i många delar av världen. Varje år blir barn och vuxna sjuka och dör på grund av smutsigt va…