Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mikrobiologiska analysmetoder

RISE har en bred och djup expertis inom mikrobiologisk analys. Vi utvecklar och validerar mikrobiologiska metoder i hela analyskedjan från provtagning och provberedning till analys och databehandling för att effektivt och korrekt detektera, kvantifiera, karakterisera och/eller identifiera olika typer av mikroorganismer. Bland annat arbetar vi med analysmetodik för att kunna utvärdera antimikrobiell effekt samt detektera patogena mikroorganismer i biologiska prover, på medicintekniska produkter och i livsmedel.

Vi kan till exempel hjälpa till med:

 • Analys av prover med specialanpassade och/eller standardiserade analysmetoder
 • Utveckling och anpassning av metoder, till exempel för olika provtyper
 • Validering och jämförelser av analysmetoder
 • Implementering av analysmetoder på kundlaboratorier
 • Utbildning inom analysmetoder
 • Litteraturstudier

Vi arbetar med många olika tekniker och metoder, allt från klassiska mikrobiologiska odlings- och mikroskoperingstekniker till avancerade metoder i forskningsfronten.

Vi har tillgång till välutrustade laboratorier några klassade som Bio Safety Level 2 (BSL2) för arbete med patogena mikroorganismer såsom Listeria, Legionella, Campylobacter och Staphylococcus aureus inklusive MRSA.


Mer information

Exempel på metoder vi erbjuder:

 • Klassisk mikrobiologi (odlingsbaserade metoder och mikroskopering)
 • PCR, qPCR
 • DNA-sekvensering (helgenomsekvensering, metagenomik, 16S rDNA-sekvensering)
 • Flödescytometri
 • Biofilmsreaktorer

Exempel på provtyper:

 • Livsmedel
 • Vatten av olika typer
 • Övriga biologiska prover
 • Medicintekniska produkter
Charlotta Löfström

Kontaktperson

Charlotta Löfström

Forskare

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Kemisk och biologisk analys

Kemisk och biologisk analys är grundläggande och oumbärliga verktyg för de flesta typer av produktion, forskning och utveckling. Vi erbjuder branschspecifika analystjänster och analysexpertis inom ett brett fält av områden. Exempe…
Område

Infektionskontroll

Omkring 700 000 människor i världen dör varje år till följd av infektioner orsakade av resistenta mikroorganismer. Enligt WHO utgör antibiotikaresistens ett av de största hoten mot vår hälsa. Utvecklingen hänger ihop med en ofta f…
Projekt

Visualisering av ren­görings­effekter i sjukvård och livsmedels­industri

Minskad smittspridning i exempelvis sjukvård och livsmedelsproduktion leder till stora samhällsekonomiska vinster. Det är svårt att veta om rengöringen är tillräcklig och standarder för att mäta detta saknas. Vi utvecklar därför e…
Projekt

Innovation för minskad smitta och AMR i barnomsorg, djursjukvård och livsmedel

Minskad spridning av antimikrobiell resistens (AMR) är nödvändigt för att kunna bota enkla, men potentiellt dödliga infektioner. Överdriven och felaktig användning av antibiotika och otillräcklig hygien i vården och livsmedelskedj…
Område

Livsmedel

De flesta tycker nog att det viktigaste är att mat smakar gott. Men för klimatets skull behöver vi också nyttja råvaror och restprodukter bättre, öka konsumtion av klimatsmarta vegetabiliska proteiner som alternativ till kött, och…
Test & demo

Cleaning Innovation

En testbädd som tar ett helhetsgrepp på både miljöaspekter och effektivitet inom rengöring och desinfektion.
Kurs

Mögelsvamp – teori och praktik

Med anledning av rådande situation rörande COVID-19 kommer kursen Mögelsvamp - teori och praktik att hållas hösten 2021.
Område

Vatten

Hur mycket rent, drickbart vatten har du använt idag? Många gånger slår vi säkert på kranen utan att tänka. Men dricksvatten är en lyxvara i många delar av världen. Varje år blir barn och vuxna sjuka och dör på grund av smutsigt v…