Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Europeisk brandklassning av byggprodukter och konstruktioner enligt EN 13501

<p>Europas system för brandprovning och klassificering av byggprodukter och konstruktioner ligger till grund för CE-märkning. Systemet kallas för&nbsp;"the Euroclass&nbsp;system", eller på svenska "euroklass-systemet" (EN 13501).</p>

Byggproduktförordningen

Provning enligt euroklass-systemet sker enligt harmoniserade europeiska provningsstandarder som har tagits fram genom den europeiska standardiseringsorganisationen, CEN. En brandklassificerad produkt kan sedan CE-märkas om övriga egenskaper enligt EU-kommissionens byggproduktförordning även har verifierats. Det här styrs bland annat av en rad så kallade harmoniserade produktstandarder utgivna av den europeiska standardiseringen CEN och refererade till av EU i förhållande till byggproduktförordningen.

EU-kommissionen publicerade byggproduktdirektivet (CPD) (89/106/EEG) 1989. Ett av huvudskälen med direktivet var att underlätta den fria handeln inom unionen av byggprodukter. Direktivet blev ersatt av byggproduktförordningen (CPR) (305/2011) 2011 och blev med detta tvingande att följa för alla medlemsstater. Förordningen innehåller sex väsentliga krav som ställs på byggnaden själv. Ett av dessa krav är säkerhet i händelse av brand. Därför måste byggprodukter kunna brandklassas baserat på samma standarder i hela unionen. Ett medlemsland som kräver en viss brandsäkerhet kan då identifiera den önskade brandegenskapen med hjälp av de gemensamma brandklasserna. Byggdproduktförordningen kan bara fungera om det finns ett antal specifikationer. Inom brandområdet är definitionen av bland annat brandklasser, harmoniserade provningsmetoder och deklaration om överensstämmelse viktiga specifikationer. De europeiska brandklasserna och reglerna för deklaration av överensstämmelse publiceras av EU-kommissionen. Provningsstandarder och produktstandarder publiceras av CEN och där produktstandarder blir harmoniserade först när de godkänts av kommissionen.

Reaktion vid brandpåverkan

Ytskikt, golvbeläggningar och rörisolering

Euroklass-systemet för byggprodukter berör i huvudsak ytskikt, isoleringsmaterial, golvbeläggningar, rörisolering och kablar. Produktgrupperna behandlas på ett likartat sätt. Valda klassgränser för ytskikt, rörisolering och kablar är nästan helt baserade på svenska arbeten och inlägg i harmoniseringsarbetet. Ytskikt klassificeras med hjälp av ett index som kallas FIGRA framtaget vid RISE. Mer om FIGRA och den tekniska bakgrunden till euroklass-systemet finnas att läsa i "The Development of a European Fire Classification System for Building Products, Test Methods and Mathematical Modelling".

Det finns sju huvudklasser. För ytskikt, golvbeläggningar och rörisolering kallas de för A1, A2, B, C, D, E och F. För kablar kallas de istället för A1, B1, B2, C, D, E och F.

Exempel på vanliga klassbeteckningar, inklusive rök och brinnande droppar, för ytskikt, golvbeläggningar, rörisolering och kablar är följande;

B-s1,d0 (ytskikt)
Cfl-s1 (golvbeläggning)
BL-s1,d0 (rörisolering)
B2ca-s1,d0,a1 (kablar)

Kriterierna för euroklasserna återfinns i klassifikationsstandarderna, EN 13501-1 för ytskikt, rörisoleringar och golvbeläggningar och EN 13501-6 för kablar.

Taktäckning

Utvändig brandpåverkan av tak ingår i euroklass-systemet.
Det finns fyra olika testmetoder som totalt ger tretton olika klasser.
I Sverige och Norden används klasserna BROOF(t2) och FROOF (t2).

Ett tak med klassen BROOF(t2) har klarat de krav som standarden EN 13501-5 ställer tillsammans med ett specifikt substrat.
Ett tak med klassen FROOF (t2) har antingen inte blivit testat eller inte klarat de krav som ställs på brandpåverkan.

Kriterierna för euroklasserna återfinns i klassifikationsstandarden, EN 13501-5.

Brandmotstånd

Vid provning av en produkts eller en konstruktions brandmotstånd bestäms egenskaperna när den utsätts för en bestämd temperaturpåverkan, normalt motsvarande en rumsbrand. Brandmotstånd är en eller flera egenskaper hos den sammansatta konstruktionen/produkten och därmed inte en egenskap hos de ingående materialen. Konstruktioner klassas med avseende på brandavskiljande förmåga enligt ett system där egenskapen betecknas med en bokstav, t.ex. R, E eller I och ett index anger tiden som denna egenskap bibehålls t.ex. REI60. Dörrar klassas också med avseende på brandgasläckage, egenskap Sa eller S200.

Exempel på vanliga klassbeteckningar för vägg- & golvkonstruktioner;

REI60 (bärande väggar med brandavskiljande funktion)
RE90 (bärande golv/yttertak med brandavskiljande funktion)

Kriterierna för euroklasserna återfinns i klassifikationsstandarden EN 13501-2.

Marina C Andersson

Kontaktperson

Marina C Andersson

Forsknings-och affärsutvecklare

Läs mer om Marina C

Kontakta Marina C
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.