Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

ConeTools - Verktyg för prediktering av Euroklass enligt EN 13501-1

ConeTools - Utvecklingsverktyg för prediktering av Euroklasser. Länken mellan konen och SBI (Single Burning Item) eller RCT (Room Corner Test).

Syfte

ConeTools är en av flera flamspridningsmodeller som RISE har utvecklat. ConeTools tillåter prediktering av resultat och Euroklass för ytskikt i SBI och/eller RCT med hjälp av försök i liten skala i konkalorimetern (ISO 5660-1) och med endast en strålningsnivå.

Fördelen med att prova enligt ISO 5660-1 är att det går åt lite material och testmetoden är mer kostnadseffektiv än att prova i SBI eller RCT. Av dessa anledningar är ConeTools ett utmärkt verktyg för utveckling och kvalitetskontroll av material och produkter. 

Metod

Vid provning enligt ISO 5660-1 utsätts en provkropp med dimension 100 mm x 100 mm för en bestämd strålningsnivå. Provkroppens yta värms då upp och börjar att avge pyrolysgaser som antänds med hjälp av en gnisttändare. Efter antändningen samlas rökgaserna upp i en huv och förs kontinuerligt bort i en rökgaskanal. Med hjälp av den uppmätta syrgashalten i rökgaserna beräknas den utvecklade värmeeffekten. Rökproduktionen mäts kontinuerligt med hjälp av ett lasersystem.

Följande parametrar mäts i metoden: antändningsegenskaper, utvecklad värmeeffekt (kW/m2), mängd utvecklad energi (MJ/m2), massförlust (g/s), effektivt värmevärde (MJ/kg) och rökproduktion (m2/s). Vid behov kan även halter av giftiga gaser mätas med hjälp av FTIR analys utrustning.

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska eller engelska med resultaten.

Mer information

RISE säljer licenser för ConeTools. Det Windows-baserade gränssnittet är användarvänligt och genererar snabbt en prediktering av Euroklass för materialet som provats.

Vänligen kontakta nedan personer för en offert.

Beställning

Inför provning ber vi er fylla i ”Beställningsformulär” och bifoga er beställning samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad.

Beställningsformulär (pdf, 157.16 kB)


Tjänst

ConeTools - Verktyg för prediktering av Euroklass enligt EN 13501-1

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

MATERIALÅTGÅNG VID PROVNING

 

Fullständig provning

6 st provkroppar med dimension 100 mm x 100 mm x nominell tjocklek (max 50 mm).

Indikerande provning

2 st provkroppar med dimension 100 mm x 100 mm x nominell tjocklek (max 50 mm).

Richard Johansson

Kontaktperson

Richard Johansson

Senior Projektledare

+46 10 516 56 75

Läs mer om Richard

Kontakta Richard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Anna Bergstrand

Kontaktperson

Anna Bergstrand

Enhetschef

+46 10 516 58 54

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.