Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Brandprovning av byggprodukter enligt EN 13823 - SBI

En brandprovningsmetod som utvärderar alla byggprodukter förutom golvbeläggningars brandegenskaper avseende värmeutveckling, rökbildning, flamspridning och brinnande droppar. Provningsmetoden ingår i provningsprogrammet för CE-märkning enligt byggproduktsförordningen (CPR).

Syfte

Brandteknisk provning enligt EN 13823 - Single burning item (SBI) utvärderar en byggprodukts brandegenskaper avseende effektutveckling, rökbildning, flamspridning och brinnande droppar. Huvudsakligt användningsområde är att skapa underlag för klassificering i brandklasserna A2, B, C och D med tillhörande rökegenskaper s1, s2 eller s3 samt dess förekomst av brinnande droppar, d0, d1 eller d2. 

Deklaration av en produkts brandegenskaper för andra ändamål t.ex. försäkringssammanhang.

Inom EU måste byggprodukter vara CE-märkta enligt byggproduktförordningen (CPR). Byggprodukter med harmoniserade produktstandarder eller med ETAG / EAD berörs av CPR varför CE-märkning är ett krav för att kunna sälja produkten inom EU. Underlag för CE-märkningen är brandklassning enligt EN 13501-1 som bl.a. omfattar brandprovningsmetoden EN 13823.

Exempel på produkter som kan provas i denna metod är alla typer av byggprodukter, exempelvis tapeter, färgsystem, akustikskivor och beklädnadsprodukter mm.

Utöver nyttan med CE-märkning ger metoden också viktig information om byggproduktens brandegenskaper och därför används den ofta i produktutvecklingssammanhang och processoptimering.

 

Metod

En stor och en liten vinge monteras så att de tillsammans bildar ett hörn. I hörnet sitter en brännare som under provningen ger i från sig en effekt av
30 kW. Provtid är 21 minuter. Rökgaserna sugs upp i en huv. Se figur ovan. Produktens avgivna värmeeffekt och produktion av rök mäts kontinuerligt. Produktens avgivna värmeeffekt används för beräkning av HRR, THR samt FIGRA medan mängden rök används för beräkning av SPR, TSP samt SMOGRA. Flamspridning och brinnande droppar/partiklar observeras visuellt.

Att tänka på är att montering skall ske så likt verkligheten som möjligt. Om det förekommer vertikala och/eller horisontella skarvar i verkligheten skall även sådana skarvar finnas med på den stora vingen. Det är viktigt att fastställa vilket/vilka underlag produkten vanligtvis appliceras på och hur produkten skall monteras. Hänsyn tas till eventuella luftspalter eller liknande.

Brandprovningen utförs på vårt ackrediterade brandlab i Borås. Vår avancerade anläggning för rökgasrening tar hand om alla våra utsläpp. 

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på svenska eller engelska med resultaten. Dessa kan sedan användas för klassificering, som behövs för att kunna CE-märka sin byggprodukt. 

Beställning

Inför provning ber vi er kontakta oss via e-mail. Bifoga er beställning samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad

Order Specification Form

Tjänst

Brandprovning av byggprodukter enligt EN 13823 - SBI

Leveransnivå

Ackrediterad

Standarder

EN 13823

EN 13501-1

Referensscenariot till EN 13823 är ISO 9705

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid provning

Fullständig provning 3 försök:
5 st provkroppar med dimension 1,0 m x 1,5 m (stor panel) och
5 st  0,49 m x 1,5 m (liten panel).

Ett orienterande försök:
1 st provkroppar med dimension 1,0 m x 1,5 m (stor panel) och
1 st 0,49 m x 1,5 m (liten panel)

Richard Johansson

Kontaktperson

Richard Johansson

Senior Projektledare

+46 10 516 56 75

Läs mer om Richard

Kontakta Richard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Per Thureson

Kontaktperson

Per Thureson

Senior Projektledare

+46 10 516 50 83

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.