Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

EN 13501 - Europeisk brandklassning av byggprodukter

Europas system för brandklassning av byggprodukter och konstruktioner ligger till grund för CE-märkning. Systemet kallas för "the Euroclass system", eller på svenska "Euroklass-systemet" (EN 13501).

Vad innebär brandklassning av byggprodukter?

Brandklassning av byggprodukter innebär provning och klassificering av byggprodukter i ett europeiskt gemensamt system som är antaget av alla EUs medlemsländer.

Hur går brandklassning till för olika produktgrupper i Euroklass-systemet?

Euroklass-systemet för byggprodukter berör i huvudsak ytskikt, isoleringsmaterial, golvbeläggningar, rörisolering och kablar. Produktgrupperna behandlas på ett likartat sätt. 

Brandklassning av ytskikt, golvbeläggningar och rörisolering

Valda klassgränser för ytskikt, rörisolering och kablar är nästan helt baserade på svenska arbeten och inlägg i harmoniseringsarbetet. Ytskikt klassificeras med hjälp av ett index som kallas FIGRA framtaget vid RISE. Mer om FIGRA och den tekniska bakgrunden till euroklass-systemet finnas att läsa i "The Development of an European Fire Classification System for Building Products, Test Methods and Mathematical Modelling".

Brandklassning delas in i sju huvudklasser

Det finns sju huvudklasser definierade i EN 13501. För ytskikt, golvbeläggningar och rörisolering kallas de för A1, A2, B, C, D, E och F. För kablar kallas de istället för A1, B1, B2, C, D, E och F.

Vanliga klassbeteckningar för ytskikt, golv, rörisolering och kablar

Exempel på vanliga klassbeteckningar, inklusive rök och brinnande droppar, för ytskikt, golvbeläggningar, rörisolering och kablar är följande:

  • B-s1,d0 (ytskikt)
  • Cfl-s1 (golvbeläggning)
  • BL-s1,d0 (rörisolering)
  • B2ca-s1,d0,a1 (kablar)

Kriterierna för euroklasserna återfinns i klassifikationsstandarderna, EN 13501-1 för ytskikt, rörisoleringar och golvbeläggningar och EN 13501-6 för kablar.

Brandklassning av taktäckning

Utvändig brandpåverkan av tak ingår i euroklass-systemet. Det finns fyra olika testmetoder för brandklassning som totalt ger tretton olika klasser. 

  • I Sverige och Norden används klasserna BROOF(t2) och FROOF (t2).
  • Ett tak med klassen BROOF(t2) har klarat de krav som standarden EN 13501-5 ställer tillsammans med ett specifikt substrat.
  • Ett tak med klassen FROOF (t2) har antingen inte blivit testat eller inte klarat de krav som ställs på brandpåverkan.

Kriterierna för euroklasserna återfinns i klassifikationsstandarden, EN 13501-5.

Brandklassning av konstruktioner

Vid provning av en produkts eller en konstruktions brandmotstånd bestäms egenskaperna när den utsätts för en bestämd temperaturpåverkan, normalt motsvarande en rumsbrand. Brandmotstånd är en eller flera egenskaper hos den sammansatta konstruktionen/produkten och därmed inte en egenskap hos de ingående materialen. Brandklassning av konstruktioner med avseende på brandavskiljande förmåga sker enligt ett system där egenskapen betecknas med en bokstav, t.ex. R, E eller I och ett index som anger tiden som denna egenskap bibehålls t.ex. REI60. Dörrar klassas också med avseende på brandgasläckage, egenskap Sa eller S200.

Klassbeteckningar för vägg- & golvkonstruktioner

  • REI60 (bärande väggar med brandavskiljande funktion)
  • RE90 (bärande golv/yttertak med brandavskiljande funktion)

Kriterierna för euroklasserna återfinns i klassifikationsstandarden EN 13501-2.

Byggproduktförordningen (CPR)

Provning enligt Euroklass-systemet sker enligt harmoniserade europeiska provningsstandarder som har tagits fram genom den europeiska standardiseringsorganisationen, CEN. En brandklassificerad produkt kan sedan CE-märkas om övriga egenskaper enligt EU-kommissionens byggproduktförordning även har verifierats. Det här styrs bland annat av en rad så kallade harmoniserade produktstandarder utgivna av den europeiska standardiseringen CEN och refererade till av EU i förhållande till byggproduktförordningen.

Ersatte byggproduktdirektivet (CPD)

Byggproduktförordningen (CPR) (305/2011) 2011 har ersatt det tidigare byggproduktdirektivet (CPD) (89/106/EEG) från 1989 och är därmed tvingande att följa för alla medlemsstater. Det tidigare direktivet infördes av EU-kommisionen för att underlätta fri handel av byggprodukter inom EU. 

Byggproduktförordningens krav

Förordningen innehåller sex väsentliga krav som ställs på byggnaden själv. Ett av dessa krav är säkerhet i händelse av brand. Därför måste byggprodukter kunna brandklassas baserat på samma standarder i hela EU. Ett medlemsland som kräver en viss brandsäkerhet kan då identifiera den önskade brandegenskapen med hjälp av de gemensamma brandklasserna.

Specifikationer i byggproduktförordningen

Byggproduktförordningen kan bara fungera om det finns ett antal specifikationer. Inom brandområdet är definitionen av bland annat brandklasser, harmoniserade provningsmetoder och deklaration om överensstämmelse viktiga specifikationer. De europeiska brandklasserna och reglerna för deklaration av överensstämmelse publiceras av EU-kommissionen. Provningsstandarder och produktstandarder publiceras av CEN och där produktstandarder blir harmoniserade först när de godkänts av kommissionen.

Vill du veta mer om brandklassning av byggprodukter och konstruktioner? Välkommen att kontakta oss!

Per Thureson

Kontaktperson

Per Thureson

Senior Projektledare

+46 10 516 50 83

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Richard Johansson

Kontaktperson

Richard Johansson

Senior Projektledare

+46 10 516 56 75

Läs mer om Richard

Kontakta Richard
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.