Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Brandprovning enligt CEN/TS 1187, test 2

CEN/TS 1187, test 2  - Brandteknisk provning av tak - Utvändig brandpåverkan

Syfte

Testmetoden mäter taktäckningens förmåga att förhindra flamspridning när den utsätts för en brinnande träribbstapel. Produkten kan klassificeras enligt EN 13501-1 efter test. Klassen kallas för BROOF(t2). Provningsrapporten kan användas som grund för P-märkning eller som en del av det tekniska underlaget när en produkt CE-märks.

För att kunna sälja en byggprodukt i Europa krävs att produkten provas, klassificeras och om möjligt CE-märks i enlighet med Byggproduktförordningen. För att uppfylla de brandtekniska kraven finns gemensamma provningsmetoder och ett gemensamt klassificeringssystem, EN 13501-5, även kallat Euroklass. Detta används av samtliga EU-länder, inklusive Norge och Island. I Sverige använder Boverkets byggregler, BBR, systemet för Euroklasser.

Metod

Provningen äger rum inne i en kammare som representerar ett sluttande tak. Taktäckningen, i kombination med underlaget, är monterad inuti testkammaren. Försöket genomförs vid två olika vindhastigheter, 2 och 4 m/s. Tre försök genomförs vid varje vindthastighet. En träribbstapel används som tändkälla. Försöket pågår i 15 minuter eller till dess att branden är släckt eller flamman har nått den övre delen av provkroppen. Vid försöket mäts tiden från provkroppen antänds och tiden till flamman och glöden slocknar. Efter försöket mäts längden av skadat material på taktäckningen och underlaget var för sig

Leveranser

Efter provning levereras en provningsrapport på engelska eller svenska.

Beställning

Inför provning ber vi er att fylla i order specification form och bifoga med er order

Order Specification form

Fakta

Tjänst

Brandprovning enligt CEN/TS 1187, test 2

Certifiering

CE-märkning / Anmält organ, Certifiering byggprodukter

Område

Brandsäkerhet, Byggd miljö, Risk och säkerhet

Leveransnivå

Ackrediterad

Pris

Pris vid offertförfrågan

Förberedelser

Materialåtgång vid provning

  • Fullständigt försök, 6 försök 2 lufthastigheter, 10 provkroppar med dimensionen 400 mm x 1000 mm.
  • Orienterande försök, 1 försök 1 lufthastighet,  2 provkroppar med dimensionen 400 mm x 1000 mm.
     

Henrik Fredriksson

Kontaktperson

Henrik Fredriksson

Projektledare

Läs mer om Henrik

Kontakta Henrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanne Blomqvist

Kontaktperson

Susanne Blomqvist

Projektledare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.