Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Emissionsmätningar i industrin

En förutsättning i ett lyckat miljöarbete är att öka kunskapen om emissioner från industriprocessen för att kunna välja rätt emissionsreducerande åtgärd eller för att demonstrera en lyckad sådan. Mätresultat från ett opartiskt institut som RISE kan exempelvis användas som underlag vid ansökan om miljötillstånd.

Erbjudande

Vi hjälper energibolag och industrier med förbränningsanläggningar att följa gällande och framtida emissionslagstiftningar samt optimera produktionsprocessen. RISE har mångårig kunskap om emissioner från varierande industriella tillämpningar och erbjuder mätningar av en mängd parametrar, som kan användas för att karaktärisera förbränningsprocesser eller andra industriella tillämpningar. 

Vår långa erfarenhet av genomförande av forskningsprojekt inom förbränningsindustrin möjliggör specialiserade mätningar samt ger unik kompetens för utvärdering och tolkning av resultaten.   

RISE erbjuder mätningar i fält av exempelvis:

  • Rökgassammansättning standard (CO, CO2, O2, NOx, SOx, THC etc.)
  • Rökgassammansättning special (PAH, NH3, N2O, HCl etc.) 
  • Totalstoft (PM) eller partikelstorleksfördelning (PM10, PM2.5 eller PM0.1)
  • Onlinemätning av partikelstorleksfördelning eller offlinemätning för kemisk karakterisering av partiklarna
  • Flödesmätning
  • Temperaturmätning
  • Bäddprovtagning och analys
  • Askprovtagning och analys

Mätresultaten levereras i form av en rapport där de använda metoderna beskrivs i detalj samt referenser till relevanta standarder ges.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.