Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Förgasning

Förgasning möjliggör omvandling av alla sorters bränslen till en produktgas, huvudsakligen bestående kolmonoxid (CO) och vätgas. Produktgasen, även kallad syntesgas eller syngas, kan sedan användas för nerströms syntes till kemikalier och drivmedel, eller helt enkelt slutförbrännas för att generera elektricitet och värme.

Inom RISE har vi, under mer än två decennier arbetat med förgasning i olika tillämpningar. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat långvariga program kring svartlutsförgasning och projekt inriktade mot drivmedelsproduktion från biomasseförgasning.

På senare tid har förgasningstekniken rönt intresse som en lovande teknik för kemisk återvinning av plastavfall, där produktgasen kan användas för nerströms syntes till ny plastråvara.

På RISE har vi flertalet testanläggningar i pilotskala för att i detalj studera förgasning av diverse bränslen under olika driftbetingelser. Vi har möjlighet att förgasa bränslen i alla dess former;

  • fasta (pulver, pellets),
  • vätskor  
  • gas.

Pilotanläggningarna är utrustade med provtagningsmöjligheter och mätpositioner för att grundligt skapa förståelse för processen och besvara specifika frågeställningar. Vi erbjuder möjligheter att testa och utveckla förgasningsprocesser för olika bränslen utifrån kundens önskemål och frågeställningar. Detta gör vi genom försök i industriell relevant skala i någon av våra pilotanläggningar.

Mer information

Förgasning innebär kemisk omvandling av ett kolinnehållande bränsle till en gasformig produkt med ett användbart värmevärde.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.