Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Stekpanna

RISE och Cervera samlar köksutrustningsbranschen för ett krafttag mot PFAS

15 april 2021, 13:05

På initiativ av RISE och Cervera samlades nyligen över 130 intressenter inom köksutrustningsbranschen för att lära sig mer om PFAS och diskutera utfasning av den hälso- och miljöfarliga kemikaliegruppen. 8 av 10 deltagare angav att mötet gav dem motivation och inspiration att börja arbeta med utfasning av PFAS i sina produkter. 

De flesta nonstick-beläggningar i stekpannor, bakformar och våffeljärn innehåller PFAS, per- och polyfluorerade alkylsubstanser, en ämnesgrupp med fler än 4 700 kemikalier. PFAS-ämnen bryts ner extremt långsamt, sprids snabbt i naturen och kan ackumuleras i blodet och i organ som levern och njurarna. Vissa av ämnena är misstänkt cancerframkallande och studier visar att de kan påverka såväl reproduktion som vårt immunsystem. Trots det är endast ett fåtal PFAS-kemikalier reglerade i lagstiftningen.

– Syftet var att initiera en dialog samt öka medvetenheten om PFAS och dess påverkan och intresset bland aktörerna i branschen är stort. För att åstadkomma en giftfri miljö behöver producenter, varumärken och företag inom handeln ta ansvar för produktens hela livscykel och inte bara garantera säker användning, säger Lisa Skedung, forskare på RISE.

– Kunskapen om PFAS inom köksutrustningsbranschen är relativt begränsad, trots att det finns mycket forskning på dess skadliga inverkan. För att få till en utfasning måste vi få med oss hela branschen, ingen enskild aktör kan själva begränsa spridningen av PFAS, säger Huyen Vu, hållbarhetschef på Cervera. 

Exponering för PFAS sker i huvudsak via mat och vatten, eftersom PFAS finns spritt i miljön, men användningen av nonstickbelagda köksprodukter kan innebära en ytterligare risk för exponering. Vid höga temperaturer kan gaser och partiklar av PFAS frigöras. Producenter av nonstick-beläggningar rekommenderar att produkterna inte värms över 260 grader. 
– Jag tror inte att alla känner till rekommendationerna för nonstick-produkter, och ännu mindre hur snabbt det går att överskrida maxtemperaturen. Jag gjorde ett test hemma, satte en tom nonstickstekpanna på induktionshäll med full effekt och mätte temperaturen. Redan inom två minuter var stekpannan uppe i 400 grader, berättar Lisa Skedung.  

Kostnaderna för samhället till följd av PFAS-exponering är stora. Nordic Council of Ministers har i en rapport från 2019 beräknat att de hälsorelaterade kostnaderna i Europa ligger på mellan 58 och 84 miljoner Euro årligen. Därtill tillkommer mellan 17 och 170 miljarder Euro i saneringskostnader de närmsta 20 åren. 

I EU:s kemikaliestrategi som publicerades i oktober 2020 ingår utfasning av PFAS som ett fokusområde. Målsättningen är att fasa ut all icke nödvändig användning av PFAS, men Lisa Skedung understryker vikten av att företag och organisationer föregår lagstiftning, speciellt när det redan finns fullgoda alternativ.

– Vi kan inte vänta på ett eventuellt förbud mot PFAS utan måste påbörja arbetet med utfasning nu. Förhöjda nivåer av PFAS finns redan i dricksvattnet hos flera svenska kommuner och ytterligare PFAS-föroreningar kan innebära ödesdigra konsekvenser på lång sikt, säger Lisa Skedung.

Intresset i köksutrustningsbranschen för att tillsammans jobba vidare med frågan är stort. RISE och Cervera tittar nu på tänkbara nästa steg för de företag som är intresserade. Substitutionscentrum vid RISE, som har till uppgift att vägleda företag i arbetet med utfasning av skadliga kemikalier, kommer att bidra med sin expertis i det fortsatta arbetet.

Lisa Skedung
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tonie Wickman
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

2023-02-24

2022-04-20

2022-03-18

2022-02-18

2022-02-18

2022-02-14

2022-01-27

2022-01-18

2021-12-16

2021-09-30

2021-08-30

2021-08-18

2021-07-01

2021-07-01

2021-07-01

2021-04-30

2021-04-30

2021-04-15

2021-03-29

2021-03-18

2021-03-02

2021-03-02

2020-12-22

2020-12-22

2020-12-11

2020-12-11

2020-12-11

2020-06-04

2020-05-28

2020-05-26

2020-05-25

2020-02-20

2020-02-20

2019-12-18

2019-10-18

2019-10-18

2019-10-01

2019-10-01

2019-09-06

2019-09-05

2019-09-05

2019-09-04

2019-08-13

2019-07-02

2019-06-28

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-26

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13

2019-06-13