Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

POPFREE UDI Steg 3

POPFREE har som mål att med hjälp av både produktutveckling och kommunikation bidra till omställningen mot ett samhälle fritt från icke-essentiell användning av PFAS. 

Steg ett av POPFREE-projektet startade i november 2016 och vi är nu inne i steg tre av projektet. Mer om tidigare steg och projektresultat kan du läsa här. I POPFREE steg tre så kommer vi fokusera på att utveckla nya PFAS-fria produkter, kommunicera om riskerna med PFAS samt vägleda företag som vill fasa ut PFAS ur sin produktion.

Nya PFAS-fria produkter

Under POPFREE steg tre kommer vi att vidareutveckla, optimera och skala upp produktionen av PFAS-fria formuleringar för textilimpregnering och filmbildande produkter. Utvärdering av PFAS-fria formuleringar kommer göras i i såväl labb som verklig miljö.

Kommunikationsinsatser

Vi kommer även tillsammans med våra partners genomföra riktade kommunikationsinsatser med syfte att sprida kunskap om och öka medvetenheten kring problemen med PFAS, från produktion till användning, samt kommunicera om möjliga PFAS-fria alternativ, framtagna såväl inom som utanför projektet. Men även arbeta med politisk påverkan för att möjliggöra och motivera bredare regleringar av PFAS i icke essentiell användning.

Vägledning för producenter

Därtill kommer vi vidareutveckla den dialogguide om PFAS-substitution inom textilindustrin som togs fram under steg två av projektet samt ta fram en mer generell guide som kan tillämpas inom andra branscher och värdekedjor. I projektet kommer vi även arbeta med vägledning kring implementering av PFOA-regleringen, inkluderat PFAS-ämnen som idag finns på kandidatlistan.

Att skapa medvetenhet för att driva på förändring

Att skapa medvetenhet om PFAS och dess risker är en viktig faktor för att uppnå en systemförändring och därmed av viktig del i POPFREE-projektet. Vi vill nå ut med information till industrin och ge positiva incitament för de som ännu inte påbörjat utfasningen av PFAS. Vår rekommendation är att börja redan nu då processen att hitta, testa och utvärdera alternativ kan ta tid.

Inom POPFREE kommer vi att försöka synliggöra möjliga alternativ till PFAS och göra det lätt att hålla sig informerad om ämnesområdet PFAS och kommande lagstiftning. Vi vill också bidra till att sprida korrekt information om PFAS hälso- och miljörisker, baserat på vetenskapliga fakta. Samt kommunicera en helhetsbild av effekterna av PFAS, från produktion genom hela produktens livscykel.

 

FAKTA POPFREE

Varaktighet: 2020-09-07 – 2022-09-09

Total budget: 13 380 140 SEK

Finansiär: Vinnova (UDI Steg 3)

Projektteamet: Bergans, Chemex, ChemSec, Houdini, IVL Svenska Miljöinstitutet, Kemikalieinspektionen, Naturskyddsföreningen, OrganoClick, RISE, Substitutionscentrum, Volvo Cars

Lisa Skedung

Kontaktperson

Lisa Skedung

+46 70 619 60 16

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.