Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Guide: Utfasning av PFOA och relaterade ämnen

Ett mål i POPFREE Steg 3 var att skapa en lättanvänd guide för att identifiera PFAS baserat på deras CAS-nummer och tillhandahålla uppdaterad information om deras regulatoriska status. Fokus har i första hand legat på PFOA och dess många relaterade ämnen, som ingår i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar.

Ett trafikljussystem utvecklades för att kategorisera ämnen som listas i OECDs omfattande PFAS databas (2018) i syfte att tillhandahålla regulatorisk status för de specifika CAS# i databasen. Denna guide kan stödja industrin i deras arbete med att följa PFOA-förordningen som indikerades att omfatta över 1200 PFAS-ämnen (PFOA, dess salter och PFOA-relaterade föreningar).

Kategoriseringarna är dock förknippade med en hög grad av osäkerhet på grund av detta projekts begränsade omfattning, till exempel har utvärdering ämne-för-ämne inte varit möjligt och alla kategoriseringar är baserade på gruppnivåkriterier.

Nästa steg framåt diskuteras, inklusive utveckling av digitala verktyg, för att stödja tillverkning och användning av produkter utan PFAS.

Utvärdering ämne-för-ämne har inte varit möjligt inom ramen för detta projekt och alla kategoriseringar är baserade på gruppnivåkriterier. Nästa steg framåt diskuteras, inklusive utveckling av digitala verktyg, för att stödja tillverkning och användning av produkter utan PFAS.

Arbetet med denna aktivitet har utförts av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Volvo Cars, RISE och Kemikalieinspektionen.

Hämta rapporten och databasen här

Lisa Skedung

Kontaktperson

Lisa Skedung

+46 70 619 60 16

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.