Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Läs mer om PFAS

Nedan listas länkar till andra webbsidor som berör PFAS.

A4: Amerikansk rådgivare för substitution

ChemSec: PFAS Movement 

ECHA: European Chemicals Agency - substitution for safer chemicals

Fidra: Environmental and Health aspects of PFAS

Karolinska Institutet: Perfluorerade och polyfluorerade ämnen

Kemikalieinspektionen: Högfluorerande ämnen - PFAS

Livsmedelsverket: PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser

Midwor-Life: Projekt för PFAS-fri textil

Naturskyddsföreningen: PFAS - vår tids värsta miljögift? 

Naturvårdsverket: Högfluorerande ämnen i miljön

OECD: Portal on Per- and Poly Fluorinated chemicals

Substitutionscentrum (RISE): Svensk rådigare i substitutionsfrågor

RISE testbädd för PFAS