Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Projektresultat POPFREE Steg 1

Första delen av POPFREE, eller POPFAS som projektet hette, var en förstudie som byggde upp POPFREE-konsortiet. I detta projekt definierades innehållet i fortsättningsprojekten tillsammans med deltagande partners.

Fem olika produktkategorier var ursprungligen representerade inom projektet: fettresistent papper, textil- och läderbehandling, kosmetika, filmbildande produkter och brandskum. Individuella intervjuer anordnades med alla partners för att få en inblick i deras respektive utmaningar, marknad och intresse för att vara med i ett projekt. Efter en inledande diskussion om utmaningarna inom de olika produktkategorierna, utvidgades konsortiet till att omfatta ytterligare aktörer längs värdekedjorna. Skidvalla identifierades som ytterligare en relevant produktkategori på grund av fallets höga synlighet och utmaning kopplat till arbetsmiljö.

Ett antal alternativa tekniska lösningar eller strategier för att hitta och uppnå alternativ till användning av PFAS identifierades. Bortsett från den tekniska utmaningen med substitution, togs även utmaningarna med LCA, toxicitetsaspekter, lagstiftning och kommunikation upp som viktiga delar av projektet

Varaktighet: 2016-11-01 - 2017-07-31

Total budget: 675 000 SEK

Finansiär: Vinnova (UDI Steg 1)

Projektteam: RISE Research Institutes of Sweden, Swerea IVF, H&M, Paragon Nordic, Chemex, Nordic paper, Billerud Korsnäs, Organoclick.