Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
-

Projektresultat POPFREE Ski Goes Global

Projektet POPFREE Ski Goes Global syftade till att bana väg för minskad användning av PFAS i skidvalla inom skidåkning, på internationell tävlingsnivå.

Inom projektet undersöktes medvetenheten om hälso- och miljöriskerna med PFAS samt intresset för användning av PFAS-fria vallor bland elitåkare och professionella vallare. Förslag på teknologier som kan möjliggöra snabb och exakt kontroll av PFAS-innehåll på skidor togs fram. Och tillsammans med nyckelaktörer från internationell skidsport definierades en gemensam handlingsplan för utfasning av PFAS-baserad skidvalla i tävlingsverksamhet.

Under projektets gång beslutade FIS Council att införa ett totalt fluorförbud i alla skiddiscipliner från och med vintersäsongen 2020/2021. Förbudet har nu skjutits upp till säsongen 2023/2024 på grund av att mer tid behövdes för att ta fram en robust och validerad mätmetod för att detektera PFAS på skidorna innan tävlingsstart och kunna garantera en rättvis sport. Här kan du läsa mer om FIS beslut och här hittar du pressmeddelandet från RISE i samband med att beslutet först offentliggjordes

Varaktighet: 2019-03-04 - 2019-10-31

Total budget: 1 006 286 SEK

Finansiär: Vinnova 

Projektteam: RISE Research Institutes of Sweden AB, Peak Innovation, NILU Norwegian Institute for Air Research, WSL - Institute for Snow and Avalanche Research SLF, Swedish Chemicals Agency (KEMI), Brav Norway AS