Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Projektresultat POPFREE Steg 2

POPFREE steg två hade som mål utveckla konkurrenskraftiga alternativ till PFAS inom sex olika produktkategorier: textilimpregnering för kläder och skor, kosmetik, fettresistent papper, filmformande produkter, brandskum och skidvalla.

Utveckling av alternativ och produkter utan PFAS

Den generella substitutionsprocessen tillämpades mer eller mindre i alla case och inkluderade:

 • En grundlig undersökning av vilka PFAS som används i produkterna och dess funktion.
 • Sammanställning och definition av de tekniska kriterier som alternativen måste uppfylla.
 • Screening och testning av nya alternativ, där även nya metoder för att testa PFAS-fria ämnen togs fram.
 • Utförande av riskbedömningar för att undvika alternativ med lika problematisk eller sämre riskprofil.
 • Kontinuerlig övervakning av befintlig och kommande lagstiftning för att säkerställa att utvecklingen av alternativen är långsiktigt hållbar.   
 • Utifrån resultaten från screening och riskbedömning utväderades vissa alternativ ytterligare på prototypnivå eller i större skala.
 • Utförande av fullständiga livscykelbedömningar av flera produkter som visat lovande resultat i laboratorie- och pilottester.

Ett urval av resultat från de olika produktkategorierna

Papper

Inom området papper genomfördes omfattande analyser av fettavvisning i labskala på många olika formuleringar där de mest lovande även testades i pilotförsök i en pappersmaskin. Utvecklade växtbaserade beläggningar och mekanisk bearbetning för att får en tät yta av ren cellulosa är båda nya PFAS-fria lösningar som kan användas i bland annat förpackningar för snabbmat, bakplåtspapper och muffinsformar. 

Kosmetika

En screening av kosmetiska produkter visade att det kan finnas PFAS i exempelvis underlagskrämer, puder, maskara och läppennor. Många av dessa produkter fanns också utan PFAS med samma claims vilket indikerar att det redan finns alternativ och i detta caset blev fokus mer på kommunikation kring PFAS inom branschen än att utveckla alternativ.

Brandskum

Olika koncept testades i PFAS-fria brandskum (FFF) där bland annat en viss typ av kiselpartiklar indikerade en förbättring av skummets släckningsförmåga och har potential i skum som inte är i form av koncentrat som kräver låg viskositet. PFAS-fria skum lanserades av projektpartner under projektets gång.

Skidvalla

Nya metoder för att utvärdera och screena nya alternativ och prototypvallor innan traditionella glidtester på snö utvecklades och prototypvallor med olika alternativ screenades. En släde som mäter friktion mellan preparerade skidor och snö utvecklades och testades i skidtunneln i Gällö. De mest lovande prototyperna labbtesterna valdes ut och testades av Längdlandslagets vallateam i Torsby Skidtunnel.

Filmbildande produkter

Ett stort antal tensider utvärderades med avseende på filmbildande förmåga i labskala med ny framtagen metod. De mest lovande gick vidare till utvärdering i större skala där den mest lovande formulerades och utvärderades i en slutprodukt som nu finns på marknaden. Implementering av PFAS-fria tensider i flera olika typer av produkter ingår i steg tre.

Impregnering

Lovande vattenavvisande (DWR) formuleringar identifierades och testerna visar att tillfredställande vattenavvisning kan erhållas med PFAS-fria impregneringar, men fett- och smutsavvisning är fortfarande svårt att få utan PFAS. Nya tester togs fram för att komplettera standardiserade tester för utvärdering av formuleringar och behandlade textilier. Vidareutveckling av textilimpregneringar och tester i verklig miljö ingår i steg tre.

Kommunikation

Parallellt med den tekniska utvecklingen har projektet arbetat intensivt med kommunikation riktad mot de olika värdekedjorna såväl som konsumenter.

Nyckelaktiviteter

 • Framtagande av en PFAS dialogguide anpassad för att underlätta kommunikation i textilvärdekedjan utan att behöva vara expert på kemi, för att kunna säkerställa att produkter som tas fram är garanterat PFAS-fria.
 • Monter under Vasaloppsmässan år 2019 och 2020 för att nå privat personer såväl som hela sektorn för längdåkning.
 • Frukostseminarier och presentationer på olika events.
 • Enkät för att undersöka Vasaloppsåkares medvetenhet och inställning till att åka skidor utan fluorvalla
 • Enkät för att bättre förstå konsumenternas behov och beteende med avseende på hantering av skoluniformer med olika DWR-behandlingar.
 • Enkät, dialog och PFAS analyser av livsmedelsförpackningar i Storbritannien där PFAS uppmättes i 90% av de förpackningar som analyserades

Varaktighet: november 2017 – mars 2020

Total budget: 25 000 000 SEK

Finansiär: Vinnova (UDI Steg 2)

Projektteam: RISE Research Institutes of Sweden, Nouryon, BillerudKorsnäs AB, BIM Kemi AB, Carrington Workwear Ltd, Chemex AB, COOP Danmark A/S, Dafo fomtec AB, Fidra, Fristads AB, Försvarets Materialverk (FMV), H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Haglöfs AB, Helly Hansen AS, Icebug AB, Klättermusen AB, Mammut Sports Group AG, Mid Sweden University (Mittuniversitetet), Naturskyddsföreningen, Nordic Paper Seffle AB, Organoclick AB, Paragon Nordic AB, Peak Performance Production AB, Peak Region Science Park (Peak Innovation), Red creek Sweden AB, RISE IVF, Swix Sports AS, TPC Textile AB, Vasaloppsförening SÄLEN-MORA.