Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Kluster för utveckling inom bioraffinaderi

Vårt samhälle står inför utmaningen att ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi. Här har regionerna längs Norrlandskusten har unika förutsättningar att bidra med såväl kompetens, som naturresurser, väletablerad industri och test- och demomiljöer. Genom både regionala och nationella satsningar har Processum byggt upp en innovationsmiljö som utvecklats till ett ledande kompetenscentrum för bioraffinaderiutveckling, där en mängd olika aktörer samverkar.

Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelerera till kommersialisering

Projektet Innovationsplattform Bioraffinaderi: Accelerera till kommersialisering (IB:ACCEL) drivs av Processum och projektets arbetssätt bygger i stora delar på en modell som utvecklats av Processum, där kärnan i arbetet är att initiera, bedriva och stödja behovsmotiverad forskning och innovation i samarbete med industri, akademi och samhälle. Processum har sedan 2007 varit värd för ett långsiktigt initiativ för att utveckla innovationsmiljön, där det biobaserade näringslivet utgör en kärna, men många olika aktörer samverkar inom den regionala innovationsplattformen.

Processum ägs till 40 % av Processums intresseförening som idag består av ett 20-tal företag, men också universitet, myndigheter, inkubatorbolag och start-up företag är viktiga samarbetspartners. Tillsammans arbetar vi öppet och välkomnar ständigt nya aktörer som har intresset i utvecklingen av bioraffinaderiområdet och delar visionen om en hållbar utveckling baserad på biobaserade processer, gröna produkter, kemikalier och material. Med projektet Innovationsplattform Bioraffinaderi – Accelerera till kommersialisering tar vi tillsammans ytterligare steg för att stärka innovationsmiljön på resan mot visionen.

Målet är en ökad innovations- och kommersialiseringstakt

Små och medelstora företag (SMF) är en viktig del av Sveriges näringsliv och utveckling, men har sällan möjlighet att bedriva en egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. IB:ACCELs huvudsakliga mål 2019-2022 är att öka antalet innovationsprocesser som involverar innovativa SMF och innovationsprocessernas progressionstakt inom bioraffinaderiets värdekedjor. Genom att bjuda in SMF till att ta del av innovationsplattformens öppna arbetsmodell kan företagen få stöd med såväl forskning och utveckling som affärsmodeller och kommersialisering.

Projektmål

1. Att utveckla, testa och implementera en accelererad process för innovation genom behovsdriven utveckling och kommersialisering

2: Att utveckla innovationsmiljön till en hållbar regional innovationsplattform för bioraffinaderiutveckling med stärkta funktioner avseende tillgång till finansiellt och humant kapital, gemensam målbild och sökriktning, nationell och internationell legitimitet och attraktivitet, tillgång till test- och demomiljöer för entreprenöriellt experimenterande samt effektivare koordinering av dessa funktioner.

3: Att initiera och utveckla internationella innovationssamarbeten inom bioraffinaderiets värdekedjor, till nytta för näringslivet

Aktuella utlysningar

+
Johan Börjesson

Kontaktperson

Johan Börjesson

Gruppchef

+46 73 803 23 15

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.