Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Arbetsplatsnära forskning som metodik

Nätverket AFoUs kvalitetskriterier för arbetsplatsnära forskning.

Genom arbetsplatsnära forskning som metodik i FoU-projekt kan vi skapa både forskningshöjd och praktisk nytta på arbetsplatser.  Nätverket AFoU har tagit fram åtta kvalitetskriterier för arbetsplatsnära forskning:

a. Interaktiva arbetssätt

  • Forskning med och för arbetsplatsen. Tidig involvering.

b. Proaktivitet

  • Strävan att förebygga snarare än att avhjälpa ohälsa.

c. Partssamverkan arbetsmarknadens parter

  • Utgångspunkt från arbetsmarknadsparters behov och partssamverkan.

d. Forskning i partnerskap

  • Samverkan mellan företag/organisationer och forskning, skapa partnerskap utan partiskhet.

e. Flervetenskaplighet

  • Olika forskarperspektiv, olika arbetsplatsperspektiv.

f. Hög grad av tillämpbarhet

  • Lösningsorienterad forskning, låg tröskel för praktisk tillämpning.

g. Transparens före, under och efter projekt

  • Två- eller trevägskommunikation från början, dialog, uppföljning, kontinuerlig återkoppling.

h. Balans mellan olika intressenters krav och intressen

  • Integritet, hänsyn till flera perspektiv.
Ulrika Harlin

Kontaktperson

Ulrika Harlin

Forskare

+46 70 780 60 54

Läs mer om Ulrika

Kontakta Ulrika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.