Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Arbetsplatsnära forskning och utveckling för hållbart arbetsliv

Nätverket Arbetsplatsnära forskning och utveckling för hållbart arbetsliv, AFoU, är ett öppet nätverk som verkar för utveckling av framtidens attraktiva arbeten, god arbetsmiljö, kvalitet, innovation och konkurrenskraft.

Arbetslivet påverkas allt snabbare av vår omvärld. Tillsammans – genom olika perspektiv – kan vi förstå skeenden, bearbeta hot och tillvarata nya möjligheter. Nätverket AFoU är en arena för att tillsammans bygga kunskap om hur god arbetsmiljö, arbetsorganisation, ledarskap, medarbetarskap, social hållbarhet, kvalitet, effektivitet och konkurrenskraft hänger ihop och kan stärkas. 

Ett öppet och växande nätverk

  • Nätverket AFoU bygger broar och samverkar mellan olika arbetsplatser, yrkesgrupper, branscher, företag, offentliga organisationer, arbetsmarknadens parter och forskare. 
  • Vi vill inspirera, dela erfarenheter, ta tillvara kunskaper, omsätta forskning till praktisk nytta samt starta nya samarbeten och projekt kring viktiga frågeställningar för näringslivet och offentliga organisationer.
  • Vi utgår ifrån arbetsplatsers konkreta behov och vill kombinera forskningshöjd med praktisk nytta på arbetsplatser
  • Nätverket AFoUs referensgrupp är sammansatt av arbetsmarknadsparters huvudorganisationer – Svenskt Näringsliv, LO, Saco, TCO, SKR, PTK, OFR and Arbetsgivarverket – och lyfter fram forsknings- och utvecklingsbehov som nätverket driver.

Välkommen!

Göran Johnsson, ordförande för AFoU, tidigare förbundsordförande IF Metall, ordförande i Produktionslyftets styrelse, regeringens nationella samordnare för ökad kvalitet i äldreomsorgen
Mattias Elg, Linköpings universitet
Ulrika Harlin, samordnare och kontaktperson för nätverket AFoU

Ulrika Harlin

Kontaktperson

Ulrika Harlin

Forskare

+46 70 780 60 54

Läs mer om Ulrika

Kontakta Ulrika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.