Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Monteringsprisvinnare 2023

Svenska Monteringspriset 2023 har tilldelats Johan Andersson och Nedzad Alic, Swegon Operations AB i Kvänum. Priset delades ut den 15 mars i samband med årets Monteringskonferens som arrangeras av Svenskt Monteringsforum. Prisutdelare var Cecilia Warrol, programchef Produktion 2030, Teknikföretagen. Juryns motivering till årets pristagare:

Johan Andersson och Nedzad Alic har under lång tid drivit ett utvecklingsarbete som startade genom insikten att nya kundbehov skulle kräva orimligt stora produktionslokaler. Med tydligt stöd från fabriksledningen har man byggt ett helt nytt monteringssystem som gör att man ryms i de ursprungliga lokalerna samtidigt som man tillgodoser marknadens ständigt ökande krav på varianter. Arbetet har bedrivits målmedvetet och nya tekniska lösningar har löpande testats innan de tagits i daglig drift. Förmonteringar nyttjas i syfte att eliminera balanseringsförluster i slutmonteringen. Fem monteringslinor har byggts, en i taget, för att skapa stegvis kompetensuppbyggnad. Utgångspunkten under hela projektet har varit att sätta montören i centrum. Under Johans och Nedzads ledning har man byggt arbetsplatser som kombinerar god ergonomi med effektiv montering. Individanpassade instruktioner ger varje montör rätt stöd i sitt arbete. Johan och Nedzads arbete visar att global konkurrenskraft kan skapas lokalt, genom målmedvetet arbete. Deras arbete utgör ett föredöme för svensk industri.

Svenska Monteringspriset delades i år ut för 22a gången. Priset tilldelas en person eller grupp av personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett föredöme och bidrar till utvecklingen inom monteringsområdet.

Johan och Nedzad har i över tio år lett arbetet med att bygga om Swegons montering i syfte att tillgodose ökade krav från kunden samtidigt som man upprätthåller och förbättrar konkurrenskraften. Arbetet initierades 2012 när man såg en förändring i efterfrågan där antalet varianter som ska monteras ökade explosionsartat. För att kunna hantera den ständigt ökande variantmixen behövde fler monteringslinor byggas, vilket i sin tur krävde utbyggnad av fastigheten.

Tidigt insåg de att det här inte var den bästa långsiktiga lösningen. I stället har Johan och Nedzad varit initiativtagare och drivande i arbetet att ställa om till flexibla monteringslinor där syftet är att kunna montera många olika varianter i en och samma lina. Det här var en omfattande plan som innebar att de fick riva ner befintlig montering och bygga upp en helt ny. De fick tidigt ledningens stöd och efter en tid av förberedelse byggde man under sommaren 2016 om sin första monteringslina. Därefter byggde de om en lina per år tills de byggt totalt fem nya monteringslinor, alla utefter den drivande principen - flexibilitet.

Idag har Swegons förmåga att kunna hantera en stor variantmix i monteringen förbättrats radikalt. Samtidigt har fabriksytan minskats och produktiviteten ökat. I takt med att nya linor har byggts har ny kunskap samlats in, såväl internt som genom omvärldsbevakning. Det här har löpande gett ny kunskap, vilket inte bara införts på kommande monteringslina utan även återförts till redan byggda. Genom att hela tiden fokusera på att hålla kompetensen internt har man även byggt upp en förmåga, eller snarare princip, för utformning av monteringslinor. Pristagarna har dessutom varit noga med att poängtera att de har byggt arbetsplatser. Detta syftar på att de hela tiden haft montören i centrum, vilket tydligt framgått för juryn genom såväl individanpassade monteringsinstruktioner som ett genomgående ergonomifokus. Cecilia Warrol, prisutdelare: ”Det är flera aspekter som är imponerande men en sak som sticker ut är deras förmåga att ta in inspiration utifrån och verkligen anpassa detta till sina egna behov. Det här är väldigt roligt att se och något som fler bör ta efter. Dessutom är det inspirerande att se det samspel mellan människor som möjliggjort denna resa”.

Projektet har varit omfattande och Johan och Nedzads driv, uthållighet och mångåriga kompetens har varit helt avgörande för att lyckas. Utöver det produktionstekniska arbetet har även ledningens engagemang varit föredömligt. Under projektets gång har Johan och Nedzad fått de organisatoriska förutsättningar som krävs för att kunna genomföra denna typ av projekt, något som starkt bidragit till de goda resultat som uppvisas. Lars Oxelmark, juryns ordförande, fyller i: ”Det jag framför allt imponerats av är den målmedvetenhet och uthållighet som uppvisats av såväl pristagarna som ledningen. Johan och Nedzad har fått ledningens mandat och på ett framgångsrikt sätt drivit detta i mål. Stort grattis till pristagarna”.

Priset består av en glasskulptur av konstnärinnan Ebba von Wachenfeldt. Priset delas ut av Svenskt Monteringsforum, ett nätverk av personer verksamma med utveckling och problemlösning inom monteringsområdet. Svenskt Monteringsforum drivs av RISE AB.